Om forskning ved sykehuset

Diakonhjemmet sykehus har høy forskningsaktivitet innen fagområdene revmatologi, psykisk helsevern og psykofarmakologi. Blant sykehusets ansatte er det 18 professorer. I 2022 signerte sykehusets forskere for 199 publikasjonene og per november 2023 har 106 doktorgrader blitt produsert ved sykehuset.

Nærbilde av to forskere som ser i mikroskop

Det største forskningsmiljøet er innen revmatologi, og i 2022 ble forskningssenteret REMEDY opprettet. Senteret driver forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer som implementeres i klinikk. 

Gå til forskningssenteret REMEDY

Det pågår til enhver tid mange forskningsprosjekter ved Diakonhjemmet sykehus, i tillegg deltar vi i samarbeidsprosjekter som ledes av andre institusjoner. I lenken nedenfor får du en prosjekt over alle våre prosjekter, både de vi leder og de vil deltar i.

Oversikt over pågående prosjekter

Forskning på helseopplysninger uten samtykke der informasjon kun formidles gjennom sykehusets nettsider ​​

Forskningsutvalget (FU) skal gi råd til direktøren i spørsmål knyttet til forskning, og alle kliniske avdelinger skal være representert i forskningsutvalget. 

Forskningsutvalget skal:  

 • Vurdere om forelagte forskningsprosjekt eller kvalitetsprosjekt er relevant for sykehusets kliniske tjenester, at intern ressursbruk er avklart, at det faglige opplegget er tilfredsstillende og at det er innhentet nødvendige godkjenninger.
 • Vurdere prioritering ved konkurrerende eller sammenfallende prosjektforslag på tvers av avdelinger.
 • Medvirke til utformingen av sykehusets overordnede forskningsstrategi og handlingsplan for forskning.
 • Foreslå informasjonstiltak for å fremme forståelse for forskning i organisasjonen, bidra til å legge til rette for opplæring i forskningsmetode og bidra til at resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved
  sykehuset.
 • Arbeide for å utvikle og styrke interne og eksterne samarbeidsnettverk (nasjonalt og internasjonalt), herunder forskningssamarbeid med høyskolemiljøet ved Diakonhjemmet VID.
 • Gi råd ved utarbeidelse av interne rutiner og prosedyrer for forskning
 • Fungere som sykehusets publiseringsutvalg

Medlemmer

Espen Molden, leder, Klinikk for psykisk helse og rus
Espen  Haavardsholm, nestleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning 
Siri Lillegraven, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning 
Ida Løchting, forskningsrådgiver, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning 
Fredrik Wexels, Klinikk for medisinsk service
Karin Hesseberg, Klinikk for medisinsk service
Leif Erik Vinge, Klinikk for medisin
Erik Øie, Klinikk for medisin
Bernhard Flatøy, Klinikk for anestesi og kirurgi
Mads Sundet, Klinikk for anestesi og kirurgi
Kåre Osnes, Klinikk for psykisk helse og rus
Tore Haslemo, Klinikk for psykisk helse og rus 

Nancy Yue Liu, personvernombud
Camilla Helene Svenningsen, juridisk rådgiver
Victoria P. Kleive, IKT-rådgiver
Inge Skadberg, sekretær 

 • Lege i spesialisering Ingrid Jyssum ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

Behandling av pasienter med immunologiske betennelsessykdommer

 • Psykolog Irene Voldsbekk ved Spesialisert poliklinikk, Klinikk for psykisk helse og rus

Spor av psykisk sykdom i barnehjernen

 • Lege i spesialisering Marthe Kirkesæther Brun ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

Persontilpasset behandling

 • Lege Marthe Gløersen ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

Smerte og smertesensibilisering hos personer med håndartrose

 • Klnikkleder Erik Ganesh Iyer Søegaard ved Klinikk for psykisk helse og rus

Hvordan endrer traumer oss?

 • Metodespesialist/Ph.d Birgit Malene Tovik Wollmann ved Senter for psykofarmakologi, Klinikk for psykisk helse og rus

Biomarkører for CYP-enzymaktivitet

 • Psykolog Kenneth Sandin ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid, Klinikk for psykisk helse og rus

Behandling for bedre livskvalitet

 • Eivind Sørensen

Undersøkte hvordan utholdenhetstrening påvirker hjertet

 • Stener Nerland ved Klinikk for psykisk helse og rus

Er hjernens myelinering påvirket ved psykose?

 • Kenth-Louis Hansen Joseph ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Disputerte på innovativ støtte til trening som medisin ved artrose

 • Psykologspesialist Ragne G. H. Gjengedal, leder for Enhet for forskning og innovasjon i Voksenpsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus

Fokus på mestring og jobb virker

 • Ortoped Alexander Nilsskog Fraser, overlege i Klinikk for anestesi og kirurgi​
 • ​Fysioterapeut Helene Lindtvedt Valaas, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

 • ​Line Skute Bråten ved Senter for psykofarmakologi​

​Ny genvariant kan påvirke dosering av SSRI-antidepressiver​​​​​​

 • ​​Anne-Lene Sand-Svartrud ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Ergoterapeut disputerte om kvalitet i rehabiliteringstjenester

 • ​​Avdelingsleder og psykiater Torfinn Lødøen Gaarden ved Alderspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus

Depresjon og betennelse hos eldre voksne

 • ​​Klinisk ernæringsfysiolog Sissel Urke Olsen ved Avdeling for klinisk aktivitet (AKA), Klinikk for medisinsk service

Klinisk ernæringsfysiolog har disputert innen helsevitenskap

 • Overlege Mads Sundet, Avdeling for ortopedi leger, Klinikk for anestesi og kirurgi

Ortoped disputerte om trafikkulykker

 • Lege Johanna Gehin, Avdeling for medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet/OUS

Disputerte på samarbeidsprosjekt (mangler lenke)

 • ​​​​Farmasøyt Lennart Kyllesø ved Senter for psykofarmakologi

Ny disputas ved Senter for psykofarmakologi

 • ​Farmasøyt ​Lisbeth Damlien Nymoen ved Sykehusapoteket

Farmasøyt Lisbeth Damlien Nymoen har disputert

 • ​​​Sykepleier Trond Haugmark ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

Mindfulness-based and acceptance-based interventions and physical activity in the management of fibromyalgia – evaluation of a multicomponent rehabilitation programme

 • Lege Ulf Sundin, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Magnetic resonance imaging in early rheumatoid arthritis - Evaluation of treatment response and prediction of future disease course".

Ny digital disputas på Diakonhjemmet sykehus

 • Lege Kiarash Tazmini, Medisinsk klinikk:
  "Electrolyte imbalances with special focus on hypokalemia: cellular pathophysiology and clinical manifestations. From basic science to clinical and epidemiological studies".

Årets andre disputas

 • Ergoterapeut Else Marit Holen Gravås,  Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Occupational therapy and surgery in thumb cjoint osteoarthritis"arpometacarpal

Enda en disputas ved sykehuset vårt

 • Øystein Maugesten; Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Fluorescens optisk bildediagnostikk ved håndartrose".

Ny disputas innen artrose

 • Fysioterapeut Sylvia Sunde, Avdeling for klinisk aktivitet:
  "Exercise to improve physical function and health-related quality of life in older people with or at risk of mobility disability after discharge from hospital. A randomised controlled trial and a cross-sectional study for PhD i helsevitenskap".

 

 • Pernille Steen Pettersen, lege på Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Pain sensitization in hand osteoarthritis."

Ny disputas om håndartrose 

 • Lege Anette Bakkane Bendixen, Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen:
  "Anxiety among older adults in specialist mental health services".
Kunngjøring

 • Sykepleier Ida Kristiane Roelsgaard, København
  "Smoking cessation among people with rheumatoid arthritis".
 • Lege Dag Kristen Solberg, Senter for psykofarmakologi:

  "Lipid profiles and antioxidants in schizophrenia - association with clinical characteristics and disease phase".
  Kunngjøring

 • Sykepleier Jørghild Jensen, Medisinsk avdeling:
  «National Early Warning Score» og sykepleiernes kompetanse. Om skjønn, klinisk vurdering og ansvar ved bruk av et standardisert verktøy.

Kunngjøring

 • Fysioterapeut Tuva Moseng, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering:
  "Management of hip and knee osteoarthritis in primary care. Summary of evidence for exercise dose and implementation of a structured care model in primary care".
Kunngjøring
 • Lege Nina Paulshus Sundlisæter, Revmatologisk avdeling
  "Remission in early rheumatoid arthritis - Predictors, definitions and treatment".
Kunngjøring
 • Lege Mona Svanteson, Diakonhjemmet Sykehus/OUS
  "Coronary CT angiography in the assessment of coronary artery disease in high-risk populations"

 • Lege Grunde Wibetoe: Hjerte- og karrisikofaktorer ved inflammatoriske leddsykdommer.
  Kunngjøringen
 • Fysioterapeut Gunnhild Berdal: nytt rehabiliteringsprogram for revmatikere og evaluerte helseeffekter av dette.
  Kunngjøringen​
 • Farmasøyt Kristine Hole: Blodmarkører med potensial til å kunne forutsi dosebehov av en rekke ulike legemidler.
  Kunngjøringen
 • Farmasøyt Caroline Gjestad: Ulike forhold som kan forutsi individuell tilpasning av medisindoser.
  Kunngjøringen
 • Psykolog Thomas Skjøthaug: Farsrollen og hvordan opplevelser fra egen oppvekst preger ens rolle som far.
  Kunngjøringen
 • Psykolog Eva Hilland: Sammenhengen mellom tankemønstre, oppmerksomhet og depresjon.
  Kunngjøringen
 • Lege Linn Fosshaug: Kan ulike signalsubstanser fra fettvev og fettsyrer ha betydning for hjertesykdom, både i gunstig og ugunstig retning.
  Kunngjøringen
 • Psykolog Runar Elle Smelror: Samspillet mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdommer med psykoselidelser.
  Kunngjøringen
 • Lege Lena Bugge Norheim: Studerte nytten av ultralyd ved kortisoninjeksjoner i ledd hos pasienter med revmatoid artritt. I tillegg har hun studert konsekvenser av nye klassifikasjonskriterier for revmatoid artritt.
  Kunngjøringen

Alexander Mathiessen

Kunngjøring

Ellen Sauar Norli

Kunngjøring

Brigitte Michelsen

Om Brigitte Michelsens disputas på REVMAbloggen

Gina Charlotte Hetland

Kunngjøring​

Eirik Ikdahl

Kunngjøring

Cathrine Austad

Kunngjøring

Kjetil Nordbø Jørgensen

Kunngjøring

Cecilie Skule

Kunngjøring

Cynthia Sue Crowson

Kunngjøring

Lyn​n Mørch-Johnsen

Kunngjøring

Ragnhild Birkeland Waage

Kunngjøring

 

Les mer om forskningen ved sykehuset

Se alle våre professorer

Sist oppdatert 09.04.2024