Disputas

Hvordan unngå å klappe bjørner

Thea Wiker ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, forsvarte i dag sin avhandling for graden Ph.D: “Elucidating the co-development of cognitive control and mental health problems in the adolescent brain”.

Publisert 07.06.2024
Sist oppdatert 10.06.2024
En kvinne med langt hår
Thea Wiker forsvarte sin avhandling på en overbevisende måte.

Du har sikkert lurt på hvordan det er å klemme en bjørn, så hvorfor har du ikke gjort det?

Avhandlingen min, som belyser samspillet mellom kognitiv kontroll og mentale helseproblemer i ungdomshjernen, handler om vår evne til å regulere adferden vår slik at vi ikke kaster oss på enhver impulsiv idé vi får, en evne som er en del av vår kognitive kontroll. I tillegg til impulskontroll, faller også mange andre aspekter inn under begrepet kognitiv kontroll, inkludert beslutningstaking, problemløsing og gjennomføring av oppgaver, sier Wiker.

Se avhandlingens sammendrag (sv.uio.no)

Hva skjer om man har dårlig kognitiv kontroll? Evnen til å kontrollere eller regulere seg selv utvikles raskt gjennom barndommen og ungdomsårene. Men det er en annen ting som også ofte utvikles i disse fasene av livet, nemlig psykiske lidelser, deriblant oppmerksomhetsvansker.

Utvikling av kognitiv kontroll, psykopatologi og hjernen i ungdomsårene

Spesifikke kognitive markører for oppmerksomhetsvansker inkluderer stor variasjon i reaksjonstider over korte tidsperioder og redusert evne til å bedømme bevis (i beslutningstaking). Men ulike kognitive evner som reaksjonstid, variasjon i reaksjonstid, inhibisjon (hemning)  og beslutningstaking, henger tett sammen, noe som også reflekteres i forskjellige elektriske målinger av hjerneaktivitet (EEG). Funnene fra doktorgraden viser likheter og forskjeller når det kommer til samspillet mellom utvikling av ulike aspekter ved kognitiv kontroll, psykopatologi og hjernen i ungdomsårene.

– De fleste av oss velger å ikke klappe bjørner, selv om sjansen skulle by seg. Men det kan være vanskeligere å bestemme seg for hva vi skal ha til middag eller å motstå trangen til å kjøpe noe nytt når vi skal spare penger, sier Wiker.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
F.v.: Førsteamanuensis og leder av disputas Ylva Østby Berger, professor Jonna Vuoskoski, førsteamanuensis Hayley MacDonald, professor Redmond O'Connell og doktorand Thea Wiker.

Veiledere

  • Professor Christian K. Tamnes, Psykologisk institutt, UiO
  • Postdoktor Linn B. Norbom, Psykologisk institutt, UiO. 
  • Professor René J. Huster, Psykologisk institutt, UiO. 

Bedømmelseskomité

  • Professor Redmond O'Connell, School of Psychology, Trinity College Dublin, Irland.
  • Førsteamanuensis Hayley MacDonald, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.
  • Professor Jonna Vuoskoski, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Ylva Østby Berger.

 

Les engelskspråklig sammendrag av avhandling (sv.uio.no)