Forskning

Professorer ved Diakonhjemmet sykehus

På Diakonhjemmet sykehus er det stor forskningsaktivitet, og blant våre ansatte er det 18 professorer. De står ikke for alle publikasjonene fra sykehuset, men borger for høy faglig kvalitet på forskningen fra sykehuset.

En person i hvit frakk
Store deler av forskningen ved sykehuset er klinisk forskning, noe som betyr at viktige forskningsfunn tidlig kan tas i bruk i klinisk praksis.

​Det er vi veldig stolte av. Forskning er en av de fire hovedoppgavene i sykehusene. I 2022 leverte sykehuset 199 publikasjoner. Seks sykehus* i Norge publiserte mer enn Diakonhjemmet sykehus dette året.  

Hva er en professor?

En professor er en faglig ekspert ansatt ved et universitet eller en høgskole. Denne tittelen er beskyttet og representerer den høyeste vitenskapelige stillingen ved norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Professoren er en anerkjent autoritet innen sitt fagfelt og bidrar til både undervisning og forskning på det høyeste nivået.

Sykehusets professorer, i alfabetisk rekkefølge

Anette Hylen Ranhoff​ er spesialist innen geriatri og er seksjonsoverlege i Klinkk for medisin, Avdeling for medisinske leger​. Hun har et professorat ved Universitetet i Bergen.

Anne Therese Tveter er spesialist innen fysioterapi. Hun er seniorforsker i Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon/ Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. Hun har et professorat ved OsloMet.

Christian Tamnes er spesialist innen psykologi. Han er forsker ved Klinikk for psykisk helse og rus/ Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Han har et professorat ved Universitetet i Oslo.

Erik Sveberg Dietrichs er spesialist i klinisk farmakologi. Han forsker ved Klinikk for psykisk helse og rus/ Senter for psykofarmakologi (SFP), og har professorat ved Universitetet i Oslo.

Erik Øie​ er spesialist innen kardiologi. Han er seksjonsoverlege og forsker ved Klinkk for medisin, Avdeling for medisinske leger. Han har et professorat ved Universitetet i Oslo.

Espen A. Haavardsholm er spesialist innen revmatologi. Han er seniorforsker og avdelingsleder ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forsknings og innovasjon. Han har et professorat ved Universitetet i Oslo.

Espen Molden er spesialist innen psykofarmakologi. Han er enhetsleder og forsker ved Klinikk for psykisk helse og rus/ Senter for psykofarmakologi (SFP). Han har et professorat ved Universitetet i Oslo.

Hanne Dagfinrud er spesialist innen fysioterapi. Hun er seniorforsker ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon/Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. Hun har et professorat ved Universitetet i Oslo.

Heidi A Zangi er spesialist innen sykepleie. Hun er seniorforsker ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon/Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. Hun har et professorat ved VID.

Hilde Berner Hammer er spesialist innen revmatologi. Hun er overlege og forsker ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon/ Enhet for klinisk forskning. Hun har et professorat ved Universitetet i Oslo.

Ingrid Agartz er spesialist innen psykiatri. Hun er overlege og forsker ved Klinikk for psykisk helse og rus/ Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Hun er professorat emerita ved Universitetet i Oslo.​

Ingvild Kjeken er spesialist innen ergoterapi. Hun er seniorforsker ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon/ Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. Hun har et professorat ved OsloMet.

Jan Frich ​er spesialist innen nevrologi. Han er direktør ved Diakonhjemmet sykehus og har et professorat ved Universitetet i Oslo.

Nina Østerås er spesialist innen fysioterapi. Hun er enhetsleder og seniorforsker ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon/ Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. Hun har et professorat ved Universitetet i Oslo.
 
Odin Hjemdal er spesialist innen psykologi. Han er psykologspesialist og forsker ​ved Klinikk for psykisk helse og rus/ Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Han har et professorat ved NTNU.

Sella Aarrestad Provan er spesialist innen revmatologi. Hun er overlege og seniorforsker ved ​Klinikk for revmatologi​, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon/ Enhet for klinisk forskning. Hun har et professorat ved  Høyskolen i innlandet.

Till Uhlig er spesialist innen revmatologi. Han er overlege og seniorforsker ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon/ Enhet for klinisk forskning. Han har et professorat ved Universitetet i Oslo.

Tore Kvien er spesialist innen revmatologi. Han har en stilling ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning/ Avdeling for forskning og innovasjon. Han er professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

​​* De seks sykehusene som publiserer mer enn Diakonhjemmet sykehus

  • Oslo universitetssykehus HF: OUS
  • Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus: HUS
  • St. Olavs Hospital HF: STO
  • Akershus universitetssykehus HF: Ahus
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF: UNN
  • Helse Stavanger HF – Stavanger universitetssjukehus: SUS


Her kan du se publikasjonene fra norske sykehus i 2022

Sist oppdatert 29.04.2024