Ny disputas på Alderspsykiatrisk avdeling

Avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden disputerte for den medisinske doktorgrad 4. mars.

Publisert 07.03.2022
Sist oppdatert 28.12.2023
Torfinn Lødøen Gaarden omgitt av sine veiledere
Torfinn Lødøen Gaarden om gitt av hovedveileder Albert Gyllencreutz Castellheim, Universitetet i Göteborg (til ve) og kollega på Alderspsykiatrisk avdeling, seksjonsoverlege Thor Magne Bjølseth.

​Tema for Gaardens forskningsprosjekt har vært «depresjon og betennelse hos eldre voksne».

Oppgitt emne til prøveforelesningens han var: "Hjerne tarmaksen i depresjon: status og kliniske implikasjoner". Disputasen var digital.

Sammenheng mellom behandlingsresistent depresjon og betennelse hos eldre?

Gaarden ønsket å undersøke en antakelse om at det kan være en betydelig sammenheng mellom depresjon og betennelse hos eldre personer med behandlingsresistent unipolar stor depresjon (UMD).
-I prosjektet har vi undersøkt immunsystemets aktivitet hos eldre innlagt på vår avdeling med behandlingsresistent alvorlig depresjon og sammenlignet med friske eldre, sier Gaarden. - Vi fant økt immunaktivitet i form av vedvarende betennelse gjennom depresjonen og tre måneder etter tilfriskning.

-Til sammenligning viste immunsystemets betennelsesreaksjoner stabilt lav aktivitet hos eldre uten depresjon. Avhandlingen avdekker et behov for mer detaljert kunnskap om betennelsesreaksjoner hos deprimerte eldre og om hvordan betennelsesreaksjonene ved depresjon kan dempes.

Førsteamanuensis Albert Gyllencreutz Castellheim, Universitetet i Göteborg har vært hovedveileder på prosjektet, mens seksjonsoverlege Tor Magne Bjølseth, også på Alderspsykiatrisk avdeling, immunolog Tom Eirik Mollnes, UiO og alderdspsykiater Knut Engedal, Aldring og Helse har vært biveiledere.

Se kunngjøringen:
Digital Public Defence: Torfinn Lødøen Gaarden

Gaarden har fått forskningsmidler til PhD-prosjektet fra Helse Sør-Øst, og forsket og arbeidet parallelt en tid.

Han har vært ansatt på Diakonhjemmet sykehus siden 2008, og på og Alderspsykiatrisk avdeling siden 2011, de siste år som avdelingsleder. Han ønsker å fortsette videre med både arbeid og forskning her. - Vi har avdekket problemstillinger vi behøver svar på for å gi bedre tilbud til de behandlingsresistente deprimerte pasientene på Alderspsykiatrisk avdeling.

Høy forskningsaktivitet

Dette er den andre disputasen ved sykehuset i år, i 2021 disputerte seks ansatte. I alt arbeider det fire leger og psykologer på Alderspsykiatrisk avdeling som har disputert de siste årene.

Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er blant de sykehuset i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Tallene viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved Diakonhjemmet sykehus.

Forskning ved sykehuset