Hasan Cagin Lenk har disputert

Torsdag 30. mai forsvarte Hasan Cagin Lenk sin avhandling «Farmacogenetikk og metabolisme av antipsykotiske legemidler hos pasienter med resistent schizofreni» for graden Philosophiae Doctor. Vi gratulerer!

Publisert 30.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Hasan Cagin Lenk har forsvart sin avhandling. Fra ve: Forsvarsleder, professor Cecilie Morland, Professor Roos van Westrhenen, Doktorand Hasan Cagin Lenk, Professor David Taylor og professor Hedvig Marie Egeland Nordeng (Se "bedømmelseskomité" for utfyllende informasjon).l

Hasan Cagin Lenks doktorgrad handler om forbedret persontilpasset behandling av schizofreni ved å undersøke farmakogenetikk og metabolisme av antipsykotiske legemidler.

 - Resultatene tyder på at rask legemiddelmetabolisme er en risikofaktor for å få lavere serumkonsentrasjoner enn det som kreves for optimal behandlingsrespons, noe som kan føre til feildiagnostisering av behandlingsresistens, sier Lenk.

Har kartlagt genetiske mutasjoner

Forskningen har kartlagt genetiske mutasjoner som er assosiert med økt metabolisme av vanlige antipsykotiske legemidler, og identifisert kandidatgener som kan være involvert i nevrobiologien ved behandlingsresistent schizofreni. Lenk`s doktorgradsarbeid rapporterer videre om genetiske mutasjoner som er assosiert med økt metabolisme av vanlige antipsykotiske legemidler, samt identifiserer kandidatgener som kan være involvert i nevrobiologien ved behandlingsresistent schizofreni.

Veiledere og bedømmelseskomité

Lenk`s veiledere har vært professor Espen Molden og provisor og farmasøyt Robert Løvsletten Smith ved Senter for psykofarmakologi.

Forsvarsleder og bedømmelseskomité (se bildetekst)

  • Forsvarsleder, professor Cecilie Morland, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
  • Professor Roos van Westrhenen, poliklinikk farmakogenetikk, Parnassia Group, Nederland.
  • Professor David Taylor, Department of Pharmacy, Maudsley Hospital, Storbritannia.
  • Professor Hedvig Marie Egeland Nordeng, Seksjon for farmasøytikk og sosial farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Les mer om Lenk`s avhandling her (UiO)