Ny disputas innen artrose

Øystein Maugesten har forsvart sitt doktorgradsarbeid hvor han har sett nærmere på om FOI, Fluorescens optisk bildediagnostikk, er en pålitelig og presis metode for å måle leddhinnebetennelse ved håndartrose.

Publisert 09.09.2021
Sist oppdatert 28.07.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Øystein Maugesten i front med veilederne sine. Dr. Ida K. Haugen har vært hovedveileder og professor Till Uhlig har vært biveileder. Dr. Sarah Ohrndorf (Charité Universitätsmedizin) har også vært biveileder, men var ikke til stede under bildetagningen.

Tittelen for Maugesten sitt doktorgradsarbeid er Fluorescens optisk bildediagnostikk ved håndartrose.

Bakgrunn

Håndartrose er hyppig forekommende og kan forårsake smerter og stivhet i fingre og tommelrot. Magnetresonanstomografi (MR) og ultralyd har vist at leddhinnebetennelse er vanlig hos håndartrosepasienter og forbundet med smerter og skjelettdestruksjon. I fremtidige medikamentstudier rettet mot leddhinnebetennelse hos håndartrosepasienter trengs det pålitelige og presise mål på effekt av behandling. Fluorescens optisk bildediagnostikk (FOI) bruker nær-infrarød stråling og en fluorescerende kontrastvæske til å undersøke mikrosirkulasjon omkring fingerledd som et mål på betennelsesaktivitet.

Målet

Målet med denne doktorgraden er å undersøke om FOI er en pålitelig og presis metode for å måle leddhinnebetennelse ved håndartrose. Vi undersøkte om FOI-aktivitet er forbundet med røntgenologiske artroseforandringer og håndsymptomer.  Videre sammenliknet vi FOI-aktivitet med leddhinnebetennelse påvist med MR og ultralyd. Doktorgradsarbeidet baserer seg på data fra Nor-Hand-studien som inkluderer håndartrosepasienter fra 40 til 70 år. Deltakerne gjennomførte FOI, MR, ultralyd, røntgen av hender og klinisk undersøkelse og fylte ut spørreskjemaer om håndsymptomer.

Hva ble funnet?

FOI-aktivitet kan bedømmes med pålitelige scoringsmetoder. Det var mer FOI-oppladning i ledd med uttalt grad av røntgenologisk artrose sammenliknet med normale ledd blant 221 håndartrosepasienter i Nor-Hand studien. FOI var ikke i stand til å påvise betennelse i tommelroten, som er hyppig affisert hos denne pasientgruppen. Ledd med FOI-aktivitet hadde større sannsynlighet for å være smertefulle enn normale ledd, men det var svak sammenheng mellom FOI-aktivitet og leddhinnebetennelse vist med MR og ultralyd. Lav inflammatorisk aktivitet ved håndartrose og begrensninger i FOI-teknologi er to mulige forklaringer på de motstridende resultatene.

Oppgitt tema til prøveforelesningen var: “The evidence for and against specific subgroups in hand osteoarthritis".

Kunngjøringen finner du her.

Om Maugesten og veilederne

Øystein Maugesten har vært ansatt som stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus siden 2017. Han har siden 2020 jobbet som LIS ved revmatologisk avdeling.

Hovedveileder har vært dr. Ida K. Haugen. Professor Till Uhlig og dr. Sarah Ohrndorf (Charité Universitätsmedizin) har vært biveiledere. ​

Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus er blant de sykehusene i landet, utenom universitetssykehusene, som forsker aller mest. 

Her kan du lese mer om forsknings- og innovasjonsvirksomheten på sykehuset: Forskning ved Diakonhjemmet sykehus