Ergoterapeut disputerte om kvalitet i rehabiliteringstjenester

Anne-Lene Sand-Svartrud ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har undersøkt hvordan vi kan måle og forbedre kvalitet i tverrfaglig rehabilitering.

Publisert 07.10.2022
Sist oppdatert 19.12.2023
Disputanten står utenfor sykehuset med sine tre veiledere og smiler opp til fotografen
Forsker Anne-Lene Sand-Svartrud (foran) disputerte i dag; her omgitt av sine tre veiledere, alle forskere fra Nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering (NKRR) på Diakonhjemmet. Fra ve: Ingvild Kjeken, Hanne Dagfinnrud og Gunnhild Berdal.
Tittelen på Anne-Lene Sand-Svartruds doktorgradsarbeid er The quality of rehabilitation services for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases. Oppgitt tema for prøveforelesningen var Hva er kvalitet i rehabilitering og rehabiliteringstjeneste og hvordan vurderer man det? Disputas og prøveforelesning ble arrangert på Diakonhjemmet. Gradsgivende og eksaminerende institusjon er Fakultet for Helsevitenskap ved OsloMet. 

BRIDGE-studien

Sand-Svartrud har vært tilknyttet BRIDGE-studien som inkluderer omtrent 370 pasienter og 8 rehabiliteringssteder fra alle helseregioner i Norge. Forskningsmidlene har kommet fra Norges Forskningsråd, og studien har vært ledet av professor og ergoterapeut Ingvild Kjeken ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)​ ved Diakonhjemmet sykehus. 
 
I offentlige evalueringer av rehabiliteringstilbud er det påpekt at det er for lite pasientinvolvering, lite sammenheng i rehabiliteringsforløpet og dårlig koordinasjon mellom involverte parter og sektorer. BRIDGE-studien er utviklet for å forbedre kvaliteten på rehabilitering og skape en bro mellom helsetjenestenivåer og andre aktører.
 
 
Sand-Svartrud har sett på hvordan kvaliteten på tilbudene kan måles med indikatorer som både pasienter og helsepersonell besvarer. Hun har også sett på hvordan kvaliteten kan forbedres, og hva det krever av rehabiliteringsstedene, de tverrfaglige teamene og den individuelle klinikeren. Kvalitetsforbedring krever en trippel oppmerksomhet mot hva som skal gjøres, hvordan vi skal gjøre det og hvilke strukturelle rammer som trengs for at tjenestene skal leves godt og effektivt. 
 

Tyve år med rehabilitering på Diakonhjemmet

Ergoterapeut og dr.gradskandidat Anne-Lene Sand-Svartrud har jobbet på Diakonhjemmet sykehus siden 2002. Hun startet med medisinsk rehabilitering og slagrehabilitering, og gikk over til revmatologisk rehabilitering i 2010. Før det jobbet hun med rehabilitering i to bydeler i Oslo. En rød tråd gjennom arbeidsårene har altså vært ergoterapi og rehabilitering, som handler om å opprettholde aktivitet og deltakelse i hverdag og fritid, og mestre problematiske utfordringer som langvarige sykdommer kan gi.

Lysten til å jobbe med fagutvikling og forskning har modnet over tid, og særlig gjennom en kombinert stilling med klinisk arbeid i tverrfaglig team ved Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) og fagutvikling og forskning ved NKRR.

Hun er allerede i gang med videre forskning og skal fortsette i en postdoc-stilling på Diakonhjemmet i et prosjekt som heter RehabNytte. I dette prosjektet, som involverer 17 rehabiliteringsinstitusjoner i Norge og nesten 4000 pasienter, skal Anne-Lene undersøke hvordan vi kan bedre kvalitet og utbytte av rehabiliteringstjenestene som tilbys.

Prosjekt: RehabNytte. Spesialisert rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner

Aktivt forskningsmiljø

Dette er den sjette disputasen ved Diakonhjemmet sykehus i år.

Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er blant de sykehusene i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Tallene viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved sykehuset.​

Forskning og innovasjon på Diakonhjemmet sykehus