Årets andre disputas

Lege Kiarash Tazmini forsvarte sin medisinske doktorgrad 10. mai, et arbeid utgått fra både Diakonhjemmet sykehus og OUS. Han har forsket på elektrolyttforstyrrelser.

Publisert 14.05.2021
Sist oppdatert 20.07.2023
Kiaras, hovedveilederen og de to biveilederne står langs med en vegg og smiler
Kiarash Tazmini, nr to fra høyre, omgitt av hovedeileder Erik Øie (til hø), Anette Hylen Ranhoff og William E. Louch fra OUS.

​Tittelen på Tazminis doktorgradsarbeid er Electrolyte imbalances with special focus on hypokalemia: cellular pathophysiology and clinical manifestations. From basic science to clinical and epidemiological studies.

Oppgitt tema til hans prøveforelesning var:
Magnesium deficiency: prevalence, detection, and clinical consequences

Elektrolyttforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelse

Elektrolyttforstyrrelser er vanlig blant pasienter over 6o år som henvises sykehus. Likedan er hjerterytmeforstyrrelse vanlig hos pasienter som akutt-innlegges. Og lav kaliumkonsentrasjon i blodet er assosiert med økt risiko for atrieflimmer (hjerteflimmer).

- Våre funn viser blant annet at elektrolyttforstyrrelser er assosiert med lengre sykehusopphold, gjentatte innleggelser og høyere dødelighet. Videre ser vi at kalium gitt intravenøst med påfølgende rask stigning i kalsiumkonsentrasjon i blodet, kan øke sannsynligheten for omslag til normal hjerterytme, sier Tazmini.

Det er rundt disse områdene han har forsket.

Hovedveileder er seksjonsoverlege Erik Øie på Medisinsk avdeling. De to biveilederne er Anette Hylen Ranhoff, også fra Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet og William E. Louch fra OUS.

Lang erfaring fra Diakonhjemmet

Kiarash Tazmini begynte som lege på Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet  i 2007.  I 2010 begynte han å skrive prosjektbeskrivelsen, og i 2013 begynte han 50 % på forskningsarbeidet, med midler fra Helse Sør-Øst.  Deretter har det vært forskning på fulltid, deltid og ved siden av fulltids jobb.

I tiden på Diakonhjemmet var Tazmini også universitetslektor i 20 % i seks år, og drev elektrolyttpoliklinikk på sykehuset i syv år.

Han var tilknyttet Diakonhjemmet frem til han begynte på endokrinologisk avdeling, OUS i 2017. Doktorgradsarbeidet er gått ut fra både Diakonhjemmet Sykehus og OUS.

Han er nylig ferdig med spesialisering i indremedisin og endokrinologi og planen videre er å jobbe som overlege på endokrinologisk avdeling og etter hvert prøve å forske samtidig med klinisk arbeid. 

Høy forskningsaktivitet

Kiarash Tazmini er den andre som disputerer ved Diakonhjemmet i år. To andre fra sykehuset, fra Revmatologisk avdeling, disputerer også i mai. I 2020 var det til sammen syv disputaser.

Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er blant sykehusene i landet, utenom universitetssykehusene, som forsker aller mest.