Sykehusets niende disputas i år

Line Skute Bråten ved Senter for psykofarmakologi har identifisert ny genvariant som kan påvirke dosering av SSRI-antidepressiver.

Publisert 18.11.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Den disputerende står mellom sine to veiiledere ute foran hoveddøren til hovedbygningen på Vinderen, alle smiler
Line Skute Bråten omgitt av sin hovedveileder Marianne Kristiansen Kringen og medveileder Espen Molden, begge fra Senter for psykofarmakologi.

Torsdag 17. november forsvarte Line Skute Bråten sin doktorgrad med tittelen «Metabolism of antidepressants. Identification of a novel haplotype associated with increased CYP2C19 activity».

Skute Bråten har vært stipendiat ved Senter for psykofarmakologi (SFP) samtidig som hun har jobbet med laboratorievirksomheten som omfatter farmakogenetiske analyser. Enhetsleder ved SFP og førsteamanuensis ved OsloMet, Marianne Kristiansen Kringen, har vært hovedveileder for prosjektet. Professor Espen Molden, også forskningsleder SFP, har vært medveileder. Prosjektet har vært finansiert med forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.

Terapisvikt ved depresjonsbehandling er et problem i klinisk praksis, og en tredjedel av pasientene opplever manglende eller begrenset effekt av antidepressive legemidler i terapeutiske doser. Leverenzymet CYP2C19 er sentralt i nedbrytning av antidepressiver. Det finnes genvarianter som gir økt aktivitet av dette enzymet, og dermed raskere nedbryting av legemidler. Dette kan forklare terapisvikt hos noen av pasientene. Hovedmålet med doktorgradsprosjektet var å finne nye genvarianter av CYP2C19 som gir økt enzymaktivitet. Dette vil ha betytydning for noen av de meste brukte antidepressive legemidlene, som årlig forskrives til mer enn 160.000 pasienter i Norge.

Det ble funnet en ny genvariant av CYP2C19 som ga henholdsvis 24 og 20 prosent redusert serumkonsentrasjon av escitalopram og sertralin. Opponentene poengterte at dette er et viktig funn som bidrar til å øke presisjonen i behandlingen med antidepressiver og andre legemidler. Funnet har vakt internasjonal interesse, og ulike forskningsmiljøer har igangsatt oppfølgingsstudier i andre pasientpopulasjoner og med andre legemidler.

Studien kan leses her:
A Novel CYP2C-Haplotype Associated With Ultrarapid Metabolism of Escitalopram

Be​dømmelseskomiteen har bestått av:
1. opponent: Førsteamanuensis Tore Bjerregaard Stage, Sydddansk Universitet, Danmark.                
2. opponent: Klinisk laboratoriegenetiker/Overingeniør Helle Høyer, Sykehuset Telemark, Norge.                                             

Leder av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Lene Berge Holm, OsloMet, Norge.​

Temaet som kandidaten fikk oppgitt til prøveforelesning hadde tittelen: Non-genetic factors that cause variation in drug pharmacokinetics and pharmacodynamics.