Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. På denne siden finner du telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon.

Te​​l​e​f​​​​o​n​​

Sentralbord: 22 45 15 00 (døgnbemannet)
Poliklinikker somatikk: 22 45 48 00 (kl. 8-11.30 og kl. 13-15)
Alderspykiatrisk avdeling: 22 45 85 00 (kl. 8-11.30 og kl. 13-15)
Psykisk helsevern Vinderen: 22 02 98 00
BUP Vest: 22 12 24 60
Diakonhjemmet sykehusapotek: 22 45 15 80

Adresser

T-bane

 • Linje 2 til Hovseter

Buss

 • Linje 46 til Hovseter

Bil

Følg Sørkedalsveien retning Smestad/Røa/Sørkedalen, og ta av på Husebyleieren. Bygget ligger i enden av denne blindveien.

Sykkel

Det er sykkelvei store deler av veien frem til adressen.

 

Se kart for adkomst til Sørkedalsveien 150B (PNG)

Parkering

Det er sykkel- HC- og bilparkering samt ladestasjon for el-biler.

Se mer om parkering ved Sørkedalsveien 150B (onepark.no)

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

T-bane

 • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
 • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

 • Linje 23 eller 40 til Gaustad
 • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

OBS: Post kan ikke sendes til disse adressene.

Leveringsadresse

Diakonhjemmet sykehus, varemottak
Borgenveien 5
0370 Oslo

 

Innkjøp på Diakonhjemmet sykehus følger fastlagte rutiner i tråd med etiske retningslinjer og god handelspraksis forøvrig.

Det meste av leverandørkontakt initieres av ansvarlig innkjøper/rådgiver for sitt fagområde og alle leverandørmøter skal avtales på forhånd.

Sykehusets ansatte tar ikke på egenhånd kontakt med leverandører for anskaffelser og skal heller ikke kontaktes direkte.

Kontaktinformasjon

E-post: innkjop@diakonsyk.no
E-faktura: DS-faktura@diakonsyk.no

Kontaktdetaljer for faktura

Fakturaadresse:
Diakonhjemmet sykehus AS
Fakturamottak
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Husk: koststedsnummer + etternavn på bestiller

Sykehusets organisasjonsnummer: 982 791 952

Betalingsbetingelser: netto per 30 dager

Organisasjonsnummeret til Diakonhjemet sykehus: 982 791 952

All brevpost skal sendes til:

Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo​

Send elektronisk post til Diakonhjemmet sykehus på en sikker måte med eDialog.

​Ettersom sendingen blir kryptert, kan også konfidensielle opplysninger og informasjon som er underlagt taushetsplikt sendes via eDialog.

Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog for å sende dokument til oss på en rask og trygg måte.

Denne tjenesten bør erstatte e-post når du skal sende sensitiv informasjon.

 

Slik logger du inn for å bruke eDialog: 

 • Logg inn eDialog Diakonhjemmet sykehus (lenke)

  For å bruke tjenesten, må du logge på/identifisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID m.m.)
 • Når du har logget deg inn, fyller du ut skjemaet og laster opp dokumentet du vil sende oss


Slik fyller du ut skjemaet

Obligatoriske felt er merket med (påkrevd)

 • Tittel:Her skriver du hva sendingen din gjelder/overskrift.
 • Melding:Her gir du en mer utfyllende beskrivelse av sendingen din.
  Legg gjerne inn info om du ønsker å motta svar digitalt eller på papir.
 • Merk om sendingen inneholder sensitiv informasjon eller ikke
 • Husk å laste opp relevante vedlegg som må være i PDF-format.
 • Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnummer) eller om du representerer en virksomhet (organisasjonsnummer).
 • Fyll inn kontaktinformasjon og annen påkrevd informasjon
 • HUSK sjekk Oppsummeringen
 • Klikk på"Send forsendelse" – sendingen blir kryptert og sendt direkte til sak-/arkivsystemet vårt.
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post (fra svarut.ks).


Slik kan du gjøre om et dokument til PDF-format

 • For Word-dokument velger du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
 • LibreOffice og OpenOffice har egen knapp på verktøy som heter "Eksporter til PDF".

Vi benytter eFormidling som er en sikker digital løsning fra Digitaliseringsdirektoratet.

For offentlige virksomheter som har tatt i bruk denne løsningen, betyr dette en toveiskommunikasjon der meldinger (dokumenter) blir sendt fra og til vårt og deres sak- og arkivsystem.

Private virksomheter vil motta meldinger (dokumenter) fra oss til virksomhetens innboks i Altinn.

Ikke send sensitiv informasjon på e-post

Vanlig e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. 

Send derfor ikke e-post med sensitive personopplysninger (som informasjon om din sykdom/diagnose, bankinformasjon og ditt personnummer) eller andre opplysninger underlagt taushetsplikt.

Personlige spørsmål av medisinsk art kan vi dessverre ikke svare på per e-post.

Sykehusets e-postmottak:

postmottak@diakonsyk.no  

Husk dette når du sender e-post:

 • Oppgi ditt fulle navn og postadresse, slik at vi eventuelt har mulighet til å svare per brev i de tilfellene vi ikke kan besvare henvendelsen per e-post.
 • Oppgi telefonnummeret ditt, slik at vi raskt kan ta kontakt med deg ved behov for ytterligere opplysninger.
 • Oppgi hvilken klinikk og seksjon (behandlingssted) henvendelsen din gjelder gjelder, eventuelt også hvilken person/helsepersonell du har hatt kontakt med, slik at vi vet hvem som er rett mottaker.

Vi har dessverre ingen oversikt på nettsidene over alle ansatte. Hvis du ønsker kontakt med en bestemt person, kan du ringe sentralbordet og be om å bli satt over til vedkommende. Du kan også sende en e-post, som blir videresendt til personen du ønsker å komme i kontakt med.​​

Tlf.: 22 45 15 00
E-post: postmottak@diakonsyk.no

For pasienter og pårørende

For å avbestille eller endre time, må du kontakte avdelingen direkte på telefonnummeret som er oppført i innkallingsbrevet fra sykehuset.

Avbestille eller endre time

Som pasient har du mange rettigheter.

Her finner du kort informasjon om noen av de viktigste

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Les mer om klage og erstatning

Sist oppdatert 17.07.2024