Kontakt oss

Du kan kontakte oss ved oppmøte i sykehusets hovedresepsjon, poliklinikkenes skranker, via telefon, e-post, brevpost, Bank-ID og Digipost.

Te​​l​e​f​​​​o​n​​

Sentralbord: 22 45 15 00 (døgnbemannet)
Poliklinikker somatikk: 22 45 48 00 (kl. 8-11.30 og kl. 13-15)
Alderspykiatrisk avdeling: 22 45 85 00 (kl. 8-11.30 og kl. 13-15)
Psykisk helsevern Vinderen: 22 02 98 00
Diakonhjemmet sykehusapotek: 22 45 15 80

E-p​​​​​​​​o​s​t

E-postadresse: postmottak@diakonsyk.no

Når du sender oss e-post er det Dokumentsenteret som mottar e-posten og videresender den til rett person eller avdeling.​

Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post. Sykehuset skal i henhold til krav om informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller sensitiv informasjon om pasientforhold, per e-post.

​Se Bruk av sykehusets e-postadresse for mer informasjon.

Sikre måter å ​sende sensi​​tiv informasjon

​​Meldinger med sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter må sendes via pålogging med Bank-ID, vanlig postgang eller Digipost. Om du sender via Digipost, husk å oppgi fullt navn eller fødselsnummer.

Send melding via Bank-ID​

Send melding via Digipost

All post skal sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo​

T-bane

 • Linje 2 til Hovseter

Buss

 • Linje 46 til Hovseter

Bil

Følg Sørkedalsveien retning Smestad/Røa/Sørkedalen, og ta av på Husebyleieren. Bygget ligger i enden av denne blindveien.

Sykkel

Det er sykkelvei store deler av veien frem til adressen.

 

Se kart for adkomst til Sørkedalsveien 150B (PNG)

Parkering

Det er sykkel- HC- og bilparkering samt ladestasjon for el-biler.

Se mer om parkering ved Sørkedalsveien 150B (onepark.no)

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

T-bane

 • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
 • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

 • Linje 23 eller 40 til Gaustad
 • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

OBS: Post kan ikke sendes til disse adressene.

Leveringsadresse

Diakonhjemmet sykehus, varemottak
Borgenveien 5
0370 Oslo

 

Innkjøp på Diakonhjemmet sykehus følger fastlagte rutiner i tråd med etiske retningslinjer og god handelspraksis forøvrig.

Det meste av leverandørkontakt initieres av ansvarlig innkjøper/rådgiver for sitt fagområde og alle leverandørmøter skal avtales på forhånd.

Sykehusets ansatte tar ikke på egenhånd kontakt med leverandører for anskaffelser og skal heller ikke kontaktes direkte.

Kontaktinformasjon

E-post: innkjop@diakonsyk.no
E-faktura: DS-faktura@diakonsyk.no

Kontaktdetaljer for faktura

Fakturaadresse:
Diakonhjemmet sykehus AS
Fakturamottak
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Husk: koststedsnummer + etternavn på bestiller

Sykehusets organisasjonsnummer: 982 791 952

Betalingsbetingelser: netto per 30 dager

For å avbestille eller endre time, må du kontakte avdelingen direkte på telefonnummeret som er oppført i innkallingsbrevet fra sykehuset.

Avbestille eller endre time

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling. Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no

Rett til innsyn i egen journal

Pasienter knyttet til Diakonhjemmet sykehus har foreløpig ikke anledning til å lese journalen sin elektronisk. Vi jobber med å få på plass en slik tilgang.

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og annet av betydning for å forstå innholdet i journalen. Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Kopi av pasientjournal  

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut et skjema:
Skjema for innsyn i journal ved Diakonhjemmet sykehus (PDF)

Skjemaet må signeres av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes med post til:     
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter på e-post.

Har du spørsmål? Ring Sentralbordet 22 45 15 00 mellom kl. 8-15.

Sykehuset har som mål at alle pasienter får gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helsekompetanse og funksjonsevne. Sykehuset har en egen likestillings- og mangfoldspolicy. 
 
Skulle du oppleve noen form for diskriminering i din kontakt med sykehuset, ber vi deg melde dette skriftlig til postmottak@diakonsyk.no. Din henvendelse vil bli registrert i sykehusets avvikshåndteringssystem og fulgt opp av den aktuelle enhet/avdeling som får tilbakemelding. 
 

Avvik i behandling, organisering eller samhandling kan meldes til postmottak@diakonsyk.no

Skriv for eksempel "Samhandlingsavvik" i emnefeltet.

OBS: Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter på e-post.
Slike henvendelser må fremmes skriftlig og stilles til sykehusdirektøren:
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Eventuelt kan du sende via Digipost

Saken blir oversendt ansvarlig avdeling for uttalelse før man får et svar fra sykehuset. Saksbehandlingstiden er fire til fem uker.​

Hvis du mener du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter hos oss kan du sende en formell klage til Statsforvalteren. Mener du at du har fått en skade som skyldes behandlingssvikt kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning .​

Les mer om klage- og varselsordninger for helse- og omsorgstjenesten

Organisasjonsnummeret til Diakonhjemet sykehus: 982 791 952

Vi har dessverre ingen oversikt på nettsidene over alle ansatte. Hvis du ønsker kontakt med en bestemt person, kan du ringe sentralbordet og be om å bli satt over til vedkommende. Du kan også sende en e-post, som blir videresendt til personen du ønsker å komme i kontakt med.​​

Tlf.: 22 45 15 00
E-post: postmottak@diakonsyk.no

Sist oppdatert 19.03.2024