Ny disputas om håndartrose

Pernille Steen Pettersen, lege på Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, har 8. desember forsvart sitt doktorgradsarbeid: Pain sensitization in hand osteoarthritis. Steen Pettersen har forsket på artrose, som er en av de vanligste leddsykdommene vi har.

Publisert 10.12.2021
Sist oppdatert 25.03.2024
Pernille Steen Pettersen med veileder og biveiledere.
Fra venstre: Hilde Berner Hammer, Pernille Steen Pettersen, Till Uhlig, Ida K. Haugen. Foto: Bitte Stenvik

​Smerte- sensitivisering handler om hvordan personer har ulik følsomhet for smerte og derfor opplever forskjellig nivå av smerte. Dette har Steen Pettersen vist i sin forskning. 300 pasienter deltok i den. 

Hennes veileder har vært Ida K. Haugen, også ansatt på Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning: - Pernille har vist at pasienter med håndartrose som har tegn til sentral sensitivisering, det vil si en generell økt følsomhet for smerte, opplever mer smerte enn de som ikke er sensitivisert. I tillegg fant hun at røntgenforandringer og betennelse i leddet var assosiert med mer perifer sensitivisering i det samme leddet sammenliknet med ledd uten røntgenforandringer og betennelse, mens sammenhengen var mindre klar for sentral sensitivisering. 

Hilde Berner Hammer og Till Uhlig ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning hos Diakonhjemmet sykehus, og Tore Kvien og Professor Tuhina Neorgi ved Boston University  har vært medveiledere.

K. Haugen forteller også at Pernille sin forskning har vakt internasjonal oppmerksomhet og bidratt til økt kunnskap om årsaker til smerte ved håndartrose. Hun forteller: - Forskningen til Pernille er klinisk relevant da den hjelper klinikerne å forstå hvorfor det ofte er lite samsvar mellom graden av artrose og grad av smerter, og klinikeren kan forklare dette for pasienter som opplever mye smerter til tross for kun lettgradig artrose. 

Pernille Steen Pettersen begynte som stipendiat hos Diakonhjemmet sykehus i 2017. Hun skal nå være LIS i 50% på OUS/Rikshospitalet kombinert med videre forskning her på sykehuset.

Dette er den sjette disputasen ved sykehuset i år, og den fjerde på Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning.

Du kan lese mer om Pernille sin doktorgradsavhandling og disputas i kunngjøringen på UiO sine sider her.