Ny disputas ved Senter for psykofarmakologi

Lennart Kyllesø har forsvart sitt PhD-arbeid om bruken av legemiddelet klozapin i behandlingen av schizofreni.

Publisert 17.10.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Den disputerende og hans tre veiledere står smilende foran en vegg inne i auditoriet og ser i kamera
Lennart Kyllesø forsvarte fredag 14. oktober sitt doktorgradsarbeid med tittelen Psychopharmacological aspects associated with clozapine treatment in patients with schizophrenia - a study based on therapeutic drug monitoring data.

Arbeidet har vært utført ved Senter for psykofarmakologi, og finansiert med forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Han startet sitt doktorgradsarbeid i 2018, etter at han tidligere hadde tatt sin masteroppgave ved avdelingen.

Klozapin i behandlingen av shizofreni


Klozapin er det mest effektive legemiddelet i behandling av schizofreni, men bruken begrenses i dag av ulike bivirkninger. Målet med doktorgraden har vært å identifisere faktorer som kan bidra til tryggere og mer effektiv bruk av klozapin.

Kyllesø har studert etterlevelse av behandling hos pasienter før oppstart med klozapin, og videre studert om pasienter som avslutter klozapin har endret behandlingsintensitet eller metabolisme. Han har også undersøkt hvordan samtidig bruk av legemiddelet valproat påvirker klozapinbehandlingen. I siste delstudie har Kyllesø studert en rekke metabolitter som klozapin omdannes til, noe som baner vei for videre forskning på effekt og bivirkninger med dette legemiddelet. Hoveddelen av arbeidet er basert på data fra terapeutisk legemiddelmonitorering fra Senter for psykoframakologi.

Bedømmelseskomiteen bestod av: Professor dr. med Jimmi Nielsen, Universitetet i København, Forsker, PhD Heidi Taipale, Karolinska Institutet, og Professor Cecilie Morland, Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo.

Tema for prøveforelesningen var Treatment-resistant schizophrenia. Her fikk tilhørerne en oversiktlig fremstilling av et komplisert fagfelt, som gjordet det lett for bedømmelseskomiteen å godkjenne forelesningen.

Dette er den åttende disputasen ved Diakonhjemmet sykehus i år.

Studiene til Kyllesø er ved flere anledninger omtalt på Universitetets nyhetsside om forskning, titan.uio.no:
25. nov 2021: Mysteriet med behandlinga som vert avslutta