Disputas

Undersøkte hvordan utholdenhetstrening påvirker hjertet

Eivind Sørensen disputerte på treningsindusert kardial remodellering hos eldre atleter, med mål om å forstå hvordan langvarig utholdenhetstrening påvirker hjertet.

Publisert 29.11.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Eivind Sørensen mellom (f.v.) seksjonsoverlege og professor Anette Hylen Ranhoff, overlege Marit Aarønæs og overlege og professor Erik Øie, Klinikk for medisin.

Eivind Sørensen disputerte ved Universitetet i Oslo (UiO) og forsvarte sin avhandling «Cardiac remodeling in veteran recreational endurance athletes with and without atrial fibrillation – The Birkebeiner II study».

Studien er et samarbeid mellom Bærum sykehus og Diakonhjemmet sykehus, og undersøker treningsindusert kardial remodellering hos eldre atleter med og uten atrieflimmer.

Disputas og prøveforelesningen, «Causes and significance of ventricular LGE in athletes», ble avholdt 23. november i auditoriet i DBL-bygget.

Sørensen har gjort et beundringsverdig arbeid med å undersøke alle disse eldre birkebeinerne med ekkokardiografi

Basert på deltagere i Birkebeinerstudien

Diakonhjemmet sykehus er forskningsansvarlig institusjon og doktoravhandlingen er basert på et forskningsmateriale, deltakere i Birkebeinerstudien, som har vært samlet inn av forskere ved Diakonhjemmet sykehus.

Seksjonsoverlege og professor Anette Hylen Ranhoff ved Klinikk for medisin er prosjektleder for Birkebeinerstudien.

– Det er svært gledelig at vårt tidligere arbeid, Marius Myrstads doktorgrad, nå er fulgt opp med studie av mekanismene bak atrieflimmer hos eldre birkebeinere. Sørensen har gjort et beundringsverdig arbeid med å undersøke alle disse eldre birkebeinerne med ekkokardiografi, sier hun.

Bidrar med viktig kunnskap

Overlege Marit Aarønæs var hovedveileder og seksjonsoverlege og professor Erik Øie var en av biveilederne, begge fra Klinikk for medisin.

– Birkebeiner II-studien er et godt eksempel på det gode samarbeidet mellom Diakonhjemmet sykehus og Bærum sykehus. Eivind Sørensen har gjort et kjempestort, grundig og forskningsmessig viktig arbeid med å analysere ekkokardiografiske funn hos deltakerne som har drevet utholdenhetstrening over mange år, og å beskrive hvilke endringer som skjer i hjertet ved en slik belastning, forteller Aarønæs.

– Eivind Sørensen har gjort en strålende jobb, og funnene fra doktorgradsprosjektet bidrar med viktig kunnskap, legger Øie til.

Birkebeiner II-studien er et godt eksempel på det gode samarbeidet mellom Diakonhjemmet sykehus og Bærum sykehus

Sammendrag av doktoravhandlingen

Menn med en lang historie med utholdenhetstrening har økt risiko for å utvikle atrieflimmer, en vanlig type hjertearytmi.

I sin oppgave «Cardiac remodeling in veteran recreational endurance athletes with and without atrial fibrillation» har Eivind Sørensen og kolleger undersøkt eldre deltakere i Birkebeinerrennet med mål om å forstå hvordan langvarig utholdenhetstrening påvirker hjertet, og hva som skiller hjertene til de som har utviklet atrieflimmer fra de som ikke har det.

Hos eldre idrettsutøvere uten atrieflimmer fant de ut at hjertet økte i størrelse etter mange år med regelmessig utholdenhetstrening, med bevart hjertefunksjon. Det indikerer at de friske hjertene tilpasset seg de økte kravene til omfattende utholdenhetstrening.

Hos eldre idrettsutøvere med atrieflimmer økte også hjertet i størrelse etter mange år med utholdenhetstrening, men i denne gruppen ble funksjonen til de øvre hjertekamrene (atriene) negativt påvirket som en indikasjon på sykdom.

Disse funnene kan hjelpe oss å skille normal hjertetilpasning til langvarig trening fra tegn på hjertesykdom, hjelpe oss med å identifisere eldre idrettsutøvere med atrieflimmer og forbedre behandlingen hos denne pasientgruppen.

 

Public Defence: Eivind Sørensen (med.uio.no)