Ortoped disputerte om trafikkulykker

Overlege Mads Sundet i Klinikk for anestesi og kirurgi har studert pasienter som legges inn på sykehus med trafikkskader.

Publisert 03.05.2022
Sist oppdatert 27.12.2023
Mads Sundet mellom sine to ledere, alle smilende, foran hovedinngangen til sykehuset
Mads Sundet foran sykehusets hovedinngang like før disputasen, omgitt av sin avdelingsleder Haldor Valland (til ve) og klinikkleder Magne Flatlandsmo.

​Tittelen på Sundets doktorgradsarbeid er "Road traffic injuries in Lilongwe, Malawi". Oppgitt emne til prøveforelesningen hans var "Decolonising medical research: Aspects to consider whe​n conducting research in low- and middle-income countries". Disputasen var digital.​

​Stor andel alkoholpåvirkede skadde

Sundet arbeidet som ortopedisk kirurg ved Kamuzu Central Hospital, det største sykehuset i hovedstaden i Malawi, i 2016. Han ble da invitert med på et forskningsprosjekt knyttet til trafikkskader.
 
Han og forskergruppen har studert pasienter med trafikkskader som legges inn på dette sykehuset i Malawi.
 
– Malawi har en av de høyeste dødsratene på grunn av skader i trafikken i verden. Vi har studert mange forskjellige aspekter ved disse pasientene, men et av de mest interessante funnene er at en fjerdedel av dem hadde drukket alkohol før de ble skadd. Og, faktisk hadde halvparten av de mannlige fotgjengerne drukket alkohol. Dette til tross for at de aller fleste Malawiere er avholdsfolk, og 63% av pasientene oppga at de ikke hadde drukket det siste året.
 

​​Klinikk og forskning

Mads Sundet har vært på Diakonhjemmet sykehus siden januar 2017. Før det har han arbeidet syv år på Martina Hansens Hospital, og tidligere også på OUS/Ullevål, i Hammerfest og i Malawi. Han har jobbet og forsket parallelt de siste årene.
 
Etter disputasen begynner han i en post-doc stilling på Diakonhjemmet, hvor han skal forske på hoftebrudd. Han jobber ellers klinisk med fot- og ankelkirurgi og har også flere forskningsprosjekter på gang innenfor dette fagfeltet. I tillegg regner han med han på sikt kommer til å jobbe videre med prosjekter i Malawi.
 

Høy forskningsaktivitet

Dette er den fjerde disputasen ved sykehuset i år. I 2021 var det seks ansatte som disputerte.
 
Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at Diakonhjemmet sykehus de siste årene er blant de sykehusene i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Tallene viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved sykehuset.