Disputas

Forsket på sikkerhet for intensivpasienter under transport

Anestesioverlege Helge Eiding disputerte på Universitet i Oslo (UiO) 17. juni. Han forsvarte sin avhandling "Interhospital transport of critically ill patients in Norway".

Publisert 21.06.2024
En gruppe menn i dress
Helge Eiding forsvarte sin avhandling i Gamle festsal i Karl Johans gate 47 i Oslo. Her mellom to av veilederne, (f.v.) Ulf Kongsgaard, overlege ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og professor emeritus ved UiO og Fridtjof Heyerdahl, overlege ved Luftambulanseavdelingen ved OUS og seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Disputas og prøveforelesning ble holdt i Gamle festsal på UiO i Oslo sentrum. Prøveforelesningens tittel var Stress, fatigue and burnout among health care personnel; wellbeing among healthcare workers as quality indicator.

Eiding gjennomførte arbeidet under veiledning av professor II ved UiO, Theresa Mariero Olasveengen, overlege ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og professor emeritus ved UiO, Ulf Kongsgaard og overlege ved Luftambulanseavdelingen ved OUS og seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Fridtjof Heyerdahl.

Transport av kritisk syke pasienter mellom sykehus

I avhandlingen har Eiding intervjuet personell som transporterer kritisk syke intensivpasienter mellom sykehus. Han har registrert hendelser underveis og undersøkt hva som rapporteres inn i avviksregisteret. I tillegg er pasientpopulasjonen gjennom et år observert og sammenlignet med den øvrige intensivpopulasjonen i Norge.

– Jeg er opptatt av pasientenes sikkerhet og hvordan det oppleves å transportere disse aller sykeste og ustabile pasientene. Det er viktig at vi ikke tar sjanser på vegne av pasientene, forklarer Eiding.

Public Defence: Helge Eiding - Institute of Clinical Medicine (uio.no)