Fokus på mestring og jobb virker

Psykologspesialist og enhetsleder Ragne Gjengedal disputerte på NTNU 18. august. Temaet var virkning av terapi for retur til jobb for mennesker med depresjon og angst.

Publisert 22.08.2023
Sist oppdatert 25.03.2024
Tre smilende personer. En mann og to damer.
Ragne G. H. Gjengedal etter disputasen, her mellom to ledere i Voksenpsykiatrisk avdeling, Håkon Sverre Lycke og Kari Helene Winger.

Disputas og prøveforelesning ble holdt på NTNU i Trondheim 18. august. Prøveforelesningens tittel var: Evaluation of Return to Work interventions - methodological considerations. ​

Doktorgradens tema er: Metacognitive or cognitive behavioural therapy combined with work-focus for common mental disorders: initial evaluation and predictors for return to work. 
 
Ragne G. H. Gjengedal er leder for Enhet for forskning og innovasjon i Voksenpsykiatrisk avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus.
 

Sykefravær og bedring

I avhandlingen har Gjengedal undersøkt sykefravær og bedring i en gruppe pasienter med depresjon og angst som fikk enten metakognitiv eller kognitiv terapi og fokus på jobbmestring.
 
Budskapet fra studien er, at metakognitiv- eller kognitiv terapi sammen med jobbfokus, kan bidra til at flere med depresjon og angst blir friske og kommer tilbake i jobb. Det er imidlertid nødvendig med større kontrollerte studier for å evaluere effekten av denne typen behandling. 
 

Bygget opp innovativ forskningsenhet

- Vi er meget stolte over hva Ragne Gjengedal har utrettet. Hun er en fremoverlent, aktivt drivende person med høy kapasitet og mye energi. I løpet av få år har hun vært med på å bygge opp en veldrevet poliklinikk med et sterkt fagmiljø som har høy nasjonal anerkjennelse. Hun har også vært med på å bygge opp en robust og innovativ forskningsenhet med forgreninger til flere store forskningssentre. Ved siden av dette har Gjengedal drevet klinisk praksis, publisert artikler og ferdigstilt en doktorgrad. Dette er intet mindre enn meget imponerende, forteller Håkon Sverre Lycke, konstituert avdelingsleder i Voksenpsykiatrisk avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. 
 
- Vi gratulerer henne med doktorgraden og ser frem til spennende utviklingsoppgaver og prosjekter også i fremtiden, sier Lycke.

 

Seks smilende mennesker blir gratulert. To kvinner og fire menn. De er pent kledd.

Ragne Gjengedal mellom involverte i disputasen. Odin Hjemdal (veileder) Karen Nieuwenhuijsen (1. opponent) Lars Wichstrøm (komiteleder) Ragne Gjengedal, Anders Hovland (2. opponent), Magne Arve Flaten (Instituttleder).

Gjengedals doktorgrad sammenfattet

Depresjon og angst er en av hovedårsakene til langvarig sykefravær i Norge. Forskning viser at arbeidsdeltagelse er gunstig for vår psykiske helse og at langvarig sykefravær kan forverre plager ved depresjon og angst. Det finnes effektiv psykoterapi for depresjon og angst, men effekten når det gjelder sykefravær, er usikker. Det er derfor viktig å utvikle intervensjoner og terapi som hjelper pasienter å komme tilbake i arbeid etter sykefravær.
 
I avhandlingen “Metacognitive or cognitive behavioural therapy combined with a work focus for common mental disorders: Initial evaluation and predictors for return to work” har Ragne G. H. Gjengedal undersøkte sykefravær og bedring i en gruppe pasienter med depresjon og angst som fikk enten metakognitiv eller kognitiv terapi og fokus på jobbmestring.
 
Resultatene viser at de som fikk behandling umiddelbart etter henvisning, rapporterte høyere symptombedring, og flere kom tilbake i arbeid sammenlignet med en gruppe som ventet på behandling. 
 
I løpet av behandlingen fikk pasientene økt tro på at de kunne komme tilbake i jobb og mestre sine arbeidsoppgaver til tross for at de fortsatt hadde psykiske helseproblemer. Resultatene viste en klar sammenheng mellom en høy grad av jobbrelatert mestringstro og retur til jobb. Disse funnene indikerer at det er nyttig å kartlegge pasienters jobbrelaterte mestringstro i løpet av et psykoterapeutisk behandlingsforløp. 
 
En betydelig reduksjon i depresjonssymptomer, spesielt når det gjelder utmattelse, mangel på energi og søvnproblemer, var avgjørende for at pasientene kom tilbake i jobb. Det er derfor viktig at psykoterapi både fører til symptommestring og påvirker pasientenes jobbrelaterte mestringstro. 
 
Budskapet fra studien er, at metakognitiv- eller kognitiv terapi sammen med jobbfokus, kan bidra til at flere med depresjon og angst blir friske og kommer tilbake i jobb. Det er imidlertid nødvendig med større kontrollerte studier for å evaluere effekten av denne typen behandling. 
 

Jobbfokusert terapi

Har du pasienter som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet på grunn av angst eller depresjon? På oppdrag fra de regionale helseforetakene, har Poliklinikk psykisk helse og arbeid ved Diakonhjemmet sykehus her samlet kunnskap og verktøy om jobbfokusert behandling.
Ressurssider for behandlere
Mann i svart t-skjorte som noterer på en blokk