En mann og en kvinne som trener

Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI)

Revmatologi- og muskelskjelettforskning – klinisk verktøykasse

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) heter nå Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI), og er slått sammen med Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR). Undervisning, formidling og kompetansespredning vil foregå innenfor det nasjonale mandatet til NBRR.

Kontakt oss

 


 

 

Arrangementer

NKRR arrangerer en rekke arrangementer, som webinarer, seminarer og kurs. I tillegg til våre egne anbefaler vi også andre aktuelle arrangementer. Her finner du en komplett oversikt. Du finner også opptak fra tidligere webinarer.
Se arrangementer og webinarer
NKRR arrangerer en rekke arrangementer

Nyheter

    Klinisk verktøykasse

    I Klinisk verktøykasse finner du vurderingsinstrumenter, kjernesett, faglige anbefalinger, kvalitetsindikatorer, fagprosedyrer og ressursbanker til bruk i klinikk og forskning innen revmatologisk rehabilitering.
    Klinisk verktøykasse
    Mann med ryggen til drikker et glass vann og snakker med en sykepleier som sitter ved et bord og noterer på et ark.
    Sist oppdatert 01.07.2024