En mann og en kvinne som trener

Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI)

Revmatologi- og muskelskjelettforskning – klinisk verktøykasse

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) heter nå Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI), og er slått sammen med Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR). Undervisning, formidling og kompetansespredning vil foregå innenfor det nasjonale mandatet til NBRR. Våre hjemmesider vil oppdateres i tråd med dette.

Kontakt oss


 


Arrangementer

NKRR arrangerer en rekke arrangementer, som webinarer, seminarer og kurs. I tillegg til våre egne anbefaler vi også andre aktuelle arrangementer. Her finner du en komplett oversikt. Du finner også opptak fra tidligere webinarer.
Se arrangementer og webinarer
NKRR arrangerer en rekke arrangementer

Nyheter

 • Foto av Ingvild Kjeken, Helene L. Valaas og Mari Klokkerud
  13. januar 2023
  Fysioterapeut disputerte om rehabiliteringsforløp for personer med revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer

  Helene Lindtvedt Valaas ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har undersøkt rehabiliteringsmål og måloppnåelse hos personer med revmatiske sykdommer samt etterlevelse av egenmestringsstrategier og oppfølgin...

 • To personer ser på skjerm
  Innføring i revmatologi

  Vi inviterer til digitalt kurs for tverrfaglig helsepersonell. Kurset egner seg for alle med lite forkunnskap om revmatologi og som arbeider med pasienter med revmatiske sykdommer. Hensikten med dagen er å få kunnskap om diagnoser og behand...

 • Gruppebilde
  Brukerundersøkelse for NKRR

  Brukerundersøkelse for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) 2022.

Klinisk verktøykasse

I Klinisk verktøykasse finner du vurderingsinstrumenter, kjernesett, faglige anbefalinger, kvalitetsindikatorer, fagprosedyrer og ressursbanker til bruk i klinikk og forskning innen revmatologisk rehabilitering.
Klinisk verktøykasse
Mann med ryggen til drikker et glass vann og snakker med en sykepleier som sitter ved et bord og noterer på et ark.
Sist oppdatert 19.02.2024