Arrangementer og webinarer innen revmatologi

Diakonhjemmet sykehus arrangerer en rekke kurs, webinarer og seminarer innen revmatologi og revmatologisk rehabilitering. I tillegg til våre egne anbefaler vi også andre aktuelle arrangementer. Under finner du en liste, over kommende arrangementer, men også opptak fra tidligere.

En tablett og en kopp kaffe
Diakonhjemmet sykehus arrangerer en rekke arrangementer, seminarer og kurs.

 

Er det noen arrangementer du savner? Send en e-post til nkrr@diakonsyk.no​

Her kan du se våre tidligere webinarer

Tidligere webinarer ​

26. januar 2024  –  Fysioterapi etter innsetting av albueprotese

Inger Storrønning (Spesialist i ortopedisk fysioterapi) og Silje Mari Urdal Sand (Spesialfysioterapeut) ved Diakonhjemmet sykehus har utviklet en solid og konkret prosedyre for behandling av pasienter med albueproteser.

Se Facebook-arrangementet og meld deg gjerne på!

Les den nye fagprosedyren for pasienter med albueproteser

Se webinaret (youtube.com)

24. nov. 2023  –  Førstelinjebehandling ved artrose 

Kenth Louis Hansen Joseph presenterer doktorgradsarbeidet sitt, om utvikling av bærekraftig førstelinjebehandling av pasienter med artrose.

Artrose koster den enkelte mye smerter og samfunnet har høye kostnader knyttet til sykdommen. I Norge er de totale samfunnskostnadene for muskel- og skjelettdiagnoser konservativt beregnet til 255 milliarder kroner hvert år, og artrose utgjør en betydelig del av dette.

Ifølge internasjonale behandlingsanbefalinger skal førstelinjebehandlingen være at alle pasienter tilbys opplæring, får tilpasset trening, driver generell fysisk aktivitet og reduserer vekten ved behov.

Å ta i bruk bærekraftige måter å støtte pasientene til å gjennomføre og etterleve et tilpasset treningsopplegg med riktig dosering er essensielt for å optimalisere trening som medisin i et livslangt perspektiv.

Se webinaret (youtube.com)

 

29. september 2023

"Hvordan styrke pasienters evne til å forstå og håndtere sykdom, funksjonsnedsettelser og helsemessige utfordringer slik at de kan delta aktivt i hverdagsliv, arbeid- og samfunnsliv på områder som de selv finner meningsfulle?"

Forelesningen er ved Heidi A. Zangi, professor ved VID og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering.

Behandlingen av revmatiske sykdommer vektlegger, i likhet med de fleste andre kroniske sykdommer, i større grad egenmestring knyttet til livsstil, som fysisk aktivitet og trening, vektkontroll og røykeslutt – både for å bedre selve behandlingsresultatene, og for å forebygge komorbiditet, som for eksempel hjerte-karsykdommer. I tillegg vektlegges mental helse og opprettholdelse av arbeidsevne. Den europeiske revmatologiorganisasjonen EULAR har utarbeidet egne anbefalinger for egenmestringsstrategier.
 
Pasientundervisning, læring- og mestring har fått stor betydning.
 
Gjennom denne forelesningen deler Zangi innsikt om dette.
 

25. august 2023​ – Behandlingsanbefalinger for artrose

I dette webinaret fikk du høre forsker, post.dok og fysioterapeut Tuva Moseng oppdatere oss på de siste anbefalingene for artrose. 

Når vi vet at rundt 50 av alle over 50 vil ha plager knyttet til artrose er det mange grunner til å få med seg webinaret. Det var kun tilgjengelig i oppgitte tidsrom.

Se tidligere webinarer (youtube.com)

28. april 2023​ – Mental helse ved revmatisk sykdom

I dette webinaret kan du høre psykologspesialist Elin Fjerstad snakke om mental helse ved revmatisk sykdom. 
 
Webinaret passer både for deg som er helsepersonell og for deg som har kronisk sykdom.

Elin er psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester Diakonhjemmet Sykehus og har tidligere jobbet med revmatologisk rehabilitering på NBRR.

Mental helse handler om hvordan vi har det, hva vi tenker og føler om oss selv og fremtiden, og hvordan vi håndterer livet.
Når sykdom ikke kan helbredes, er det ekstra viktig å styrke den mentale helsen. Da må vi rette hjelpen inn mot å hjelpe pasienten til å «tåle» sykdom og plager – og samtidig ta vare på hverdagsliv og funksjon, selvfølelse og identitet – den mentale helsen. Det er et tverrfaglig anliggende.
 
​​Hvert møte og hver samtale du har med pasienten er en potensiell «styrkedrikk» for mental helse som kan bidra til å forebygge mental uhelse. Mental uhelse, angst og depresjon, forverrer sykdom og svekker mestringsmusklene. Derfor er kompetanse både på mental helse og mental uhelse viktig for deg som helsepersonell.
 
Du får kunnskap om hva som er kjennetegn på de vanligste psykiske plagene ved revmatisk sykdom, hvordan kartlegge og hvorfor relasjonen til behandler er viktig for den mentale helsen.

31. mars 2023 – Brukermedvirkning i forskning

Marianne Skaar har master i helsevitenskap innen empowerment og helsefremmende arbeid. Hun er rådgiver i brukermedvirkning i forskning og leder av REMEDY pasientråd ved Diakonhjemmet sykehus. Hun vil fortelle hvordan brukermedvirkning aktualiserer forskning og gjør den mer treffsikker gjennom tilgang til annen kunnskap.
 
 
Brukermedvirkning kan gi forskningen økt gyldighet og troverdighet. Brukermedvirkning er også et krav i søknader om forskningsmidler.
 
REMEDY pasientråd består av personer med erfaringskompetanse som deltar i forskningsprosjekter, i samarbeid med forskere og PhD-stipendiater. Webinaret passer for helsepersonell, forskere, PhD-stipendiater og personer med erfaringskompetanse/brukermedvirkere for økt kunnskap om brukermedvirkning i forskning.

3. mars 2023 ​– Rammeverk for utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner

Hvordan man kan jobbe systematisk med utvikling og evaluering av behandlings- og rehabiliteringstiltak for å sikre at det man tilbyr pasientene er av god kvalitet?​​

Ingvild Kjeken vil holde et inspirerende foredrag om temaet. Hun er ergoterapeut og har jobbet snart 40 år innen revmatologi og rehabilitering, først 20 år i klinikk, og så 20 år med fagutvikling og forskning.

Temaet er viktig fordi vi bør bruke ressursene våre godt. Det vil si at vi bør sikre at det vi tilbyr pasientene faktisk hjelper dem. Når vi skal utvikle effektive tiltak må vi sikre at også forskningsressursene brukes mest mulig effektivt. Dette kan vi gjøre ved å følge en systematikk for utvikling og evaluering av intervensjoner.

Webinaret vil øke bevisstheten rundt hvor viktige det er å involvere alle berørte (pasienter/pårørende, klinikere og forskere) i utvikling og implementering av gode intervensjoner, og hvordan det kan gjøres.

Dette webinaret er primært for helsepersonell, men passer også for pasienter. Det kan også være relevant for ledere innen helse- og rehabilitering.

Se webinaret (youtube.com)

27. januar 2023 ​– COVID-19 og koronavaksiner til revmatikere: Hva har Nor-vaC-studien lært oss?

Se webinaret (youtube.com)

I dette webinaret fra NKRR oppsummerer Guro L. Goll kunnskapen om hva koronavaksinene gjør for revmatikere på immundempende medisiner og peker ut hva vi fortsatt ikke vet.
 
Fra vaksiner mot SARS-CoV-2 ble tilgjengelige i Norge, har Nor-vaC studien fulgt en stor kohort vaksinerte pasienter med betennelsessykdommer i ledd og tarm som bruker immundempende medisiner.
 
Studien har lært oss mye om hvordan vaksinene virker hos denne store pasientgruppen. Denne kunnskapen har påvirket nasjonale vaksineråd gjennom pandemien.

25. november 2022 – Måling av fysisk form: Hva måler vi – og hvorfor og hvordan måler vi?

Se webinaret (youtube.com)​

Webinaret passer for alle som er interessert i hvordan fysisk helse kan måles. Forskning viser at fysisk form er et godt mål på generelle helse og at bedre fysisk form gir lavere risiko for å utvikle ulike sykdommer.
Fysisk aktivitet er en hjørnesten i forebygging og behandling av ulike kroniske sykdommer. For å finne ut om trening gir ønsket effekt, er det viktig å måle.
I dette webinaret vil Kristine Røren Nordén gi en innføring i hva, hvorfor og hvordan vi måler.

28. oktober 2022 – Hvordan kan vi måle og forbedre kvalitet i tverrfaglig rehabilitering?

Webinaret passer for alle faggrupper og ledere ved rehabiliteringsavdelinger, i primær- og spesialisthelsetjenestene. Innholdet er også relevant for studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene. 

Webinar er ved Anne-Lene Sand-Svartrud, ergoterapeut og postdoc ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus. Presentasjonen inneholder hovedresultater fra hennes doktorgradsavhandling.​
 

26. august 2022 – EULAR anbefalinger for livsstil og arbeidsdeltagelse for å hindre utviklingen av revmatisk og muskelskjelett sykdommer. 

Foreleser er Rikke Helene Moe som har vært med å utvikle a​​​nbefalingene. 

Se webinaret (youtube.com)​

30. september 2022 – Om jobbglidning – fysio i front

I webinaret får du informasjon om hvordan jobbglidning kan bidra til bedre behandling og lavere ventetider, hvordan et pilotprosjekt ble et fast tilbud, og noen faktorer som skal til for å lykkes. 

Webinaret er ved Marthe Bjørndal Mathisen, fysioterapeut, Diakonhjemmet sykehus.  

Se webinaret (youtube.com)

Se flere videoer på NKRRs YouTube-kanal​ 

​​

Kurs fra L​​ærings- og mestringssenteret (LMS)

Lærings- og mestringssenteret tilbyr en rekke kurs for pasienter, blant annet kurs tilpasset de med revmatiske sykdommer.

Se kommende kurs på Lærings- og mestringssenteret sine sider​


Andre ar​​r​angeme​nter

10. og 11. nove​​mber 2022: Fagdag f​or revma-ergoterapeuter

I 2022 ble fagdagene arrangert av ergoterapeutene på Diakonhjemmet sykehus.

Drøyt 40 ergoterapeuter fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord deltok fysisk eller digitalt. Programmet var variert, med innlegg om blant annet en app som hjelper personer med smerter å forbli i jobb, polikliniske aktivitetsreguleringsgrupper, behandling av feilstillinger i fingrene og kvalitet i rehabilitering. Fagdagene samlet forelesere fra hele landet.

– Fagdagene har en fin kombinasjon av å lære noe nytt og få bekreftet at det man driver med er bra. I tillegg er det kjekt å bli oppdatert på forskningsfronten, det er det ofte vanskelig å få tid til i den kliniske hverdagen, sier en av deltagerne på årets fagdager for ergoterapeuter i revmatologi.

Flere tilbakemeldinger fra dagen:
  • “Fagdagene gjør at motivasjonen holdes oppe for faget. Det gir meg nyttige innspill jeg kan jobbe videre med.”
  • “Fagdagene er alltid så praktisk rettet mot arbeidshverdagen vår. Utbyttet blir sånn at når du kommer tilbake på jobb, så kan du sette i gang med noe med det samme.”
  • “Flott at arrangementet var åpent for både fysisk og digital deltakelse. For eksempel har vi reiseforbud hos oss, av økonomiske hensyn, så jeg hadde ikke fått med meg dette hvis jeg ikke kunne delta digitalt”.
  • “Fint med idé-utveksling og erfaringsutveksling og møte andre som jobber med lignende problemstillinger som oss.”
  • “Morsomt med det varierte programmet, inkludert teknologiske virkemidler (som app-er) og praktisk demonstrasjon av ortoseverksted.”
  • “Deler av programmet som ikke var helt nært daglig praksis hos meg, var inspirerende likevel. For det motiverer å høre om at man lykkes med ting på andre arbeidsplasser, og det utvider perspektivet mitt, - man kan jo bli litt låst i sin egen hverdag.”
  • “Det med aktivitetsregulering var også nyttig, - selv om jeg har jobbet med det I mange år, har jeg fått nye innspill nå på fagdagene.”


Fagdagene var tellende med 13,5 timer til ergoterapeutenes spesialistordning.

10. og 11. nov 202​​2: Nasjonal forskningskonferanse om muskelskjeletthelse (MUSS konferansen)

Les mer om konferansen (muss.no)​

10-11. november 2022 ble den 11. MUSS-konferansen arrangert som en hybridkonferanse med fysisk deltagelse på Comfort Hotel Runway Gardemoen og som webinar. Konferansen var aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. Konferansen vil inneholde spennende foredrag om arbeid og muskelskjeletthelse, og muskelskjeletthelse hos barn og unge. De fokuserer også på prioriteringer for forskning og behandling av muskelskjeletthelse, og foredrag og debatt om behovsidentifisert forskning for muskelskjelettfeltet. Til sist formidler konferansen oppdatert forskning gjennom frie foredrag og posterpresentasjoner.

​4. nov 2022: Fag​dag for fysioterapeuter

​Vi arrangerte fagfag for fysioterapeuter som jobber med pasienter som har revmatisk sykdom. Det er en flott mulighet for å bygge nettverk, bli kjent med hva som skjer i miljøet rundt om i Norge og å få faglig oppdatering.

 

Opptak fra tidli​gere arrangementer i regi av NKRR

Arrangert 25. oktober 2019. Ledet av ergoterapeut og professor, Ingvild Kjeken.

Lenke til videopresentasjon (youtube.com)

Arrangert 31. januar 2020. Foredragsholder var var Gunnhild Berdal, 
fysioterapeut (ph.d) post doc stipendiat.

Lenke til videopresentasjon (youtube.com)

Sist oppdatert 14.02.2024