Hva er EULAR?

EULAR er den Europeiske organisasjonen innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Organisasjonen består av helsepersonell, forskere og pasienter fra hele Europa. EULAR kan gi tilgang til etterutdanningsmuligheter, stipender, behandlingsanbefalinger, studiegrupper og prosjektsamarbeid.

Hovedmålet til EULAR er å samarbeide for å redusere konsekvensene av revmatiske- og muskelskjelett-sykdommer og bedre behandling, forebygging og rehabilitering.

​EULAR står for European Alliance of Associations for Rheumatology. Hensikten er å samarbeide tverrfaglig for å redusere sykdomsbyrden hos mennesker med revmatiske og muskelskjelettsykdommer (RMDs). Målet er bedre behandling, forebygging og rehabilitering. 

Hvorfor er EULAR viktig for deg?

  • EULAR driver utviklingen av anbefalinger som vedtas på europeisk nivå. Anbefalingene fremmer best mulig behandling på tvers av fagbakgrunn og landegrenser. Se for eksempel EULARs anbefalinger for håndartrose
  • De har også utviklet et brukervennlig rammeverk for brukerinvolvering i forskning
  • EULAR setter søkelyset på viktige helsepolitiske samarbeidsområder, et arbeid du kan være med på. Det innebærer for eksempel å fremme arbeidsdeltakelse for mennesker med revmatiske og muskelskjelettsykdommer og hvordan fremme muligheten for fysisk aktivitet. Systematisk samarbeid med EU/WHO/EØS kan påvirke hvordan de enkelte landene håndterer disse utfordringene videre, for å skape en bedre helsetjeneste.
  • Organisasjonen kan også hjelpe deg med enkel forskningsstøtte i forbindelse med planlegging av studier. Denne tjenesten er gratis. Man kan også søke forskningsmidler til prosjekter gjennom EULARs stiftelse FOREUM (foreum.org) 
  • EULAR School of Rheumatology (ESOR) tilbyr kurs og etterutdanning (eular.org)
  • Forskningsideer kan diskuteres (eular.org) i EULARs virtuelle forskningssenter (VRC). 
  • Den store EULAR-kongressen (eular.org) samler klinikere, forskere og pasienter fra hele verden i juni hvert år. 

Hvordan engasjerer du deg?

Du kan engasjere deg gjennom de norske EULAR-organisasjonene Norsk Revmatologisk Forening (legeforeningen.no)Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR)  
 
Når det gjelder utarbeidelsen av europeiske anbefalinger så er det mulig å bli vurdert som ekspert for å være med på dette arbeidet. Dette annonseres jevnlig gjennom de nasjonale EULAR-organisasjonene. 
 
Sist oppdatert 28.12.2023