Hva er EULAR?

EULAR er den Europeiske organisasjonen innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Organisasjonen består av helsepersonell, forskere og pasienter fra hele Europa. EULAR kan gi tilgang til etterutdanningsmuligheter, stipender, behandlingsanbefalinger, studiegrupper og prosjektsamarbeid.

Hovedmålet til EULAR er å samarbeide for å redusere konsekvensene av revmatiske- og muskelskjelett-sykdommer og bedre behandling, forebygging og rehabilitering.

​EULAR står for European Alliance of Associations for Rheumatology.  Hensikten er å samarbeide tverrfaglig for å redusere sykdomsbyrden hos mennesker med revmatiske og muskelskjelettsykdommer (RMDs). Målet er bedre behandling, forebygging og rehabilitering. 

Hvorfor er EULAR viktig for deg?

Hvordan engasjerer du deg?

Du kan engasjere deg gjennom de norske EULAR-organisasjonene Norsk Revmatologisk Forening (legeforeningen.no)Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR)  
 
Når det gjelder utarbeidelsen av europeiske anbefalinger så er det mulig å bli vurdert som ekspert for å være med på dette arbeidet. Dette annonseres jevnlig gjennom de nasjonale EULAR-organisasjonene. 
 


 

Sist oppdatert 22.06.2023