Artrosekurs for helsepersonell

NKRRs artrosekurs er utarbeidet for leger og annet helsepersonell. Kurset består av fem korte filmer som oppsummerer behandlingsanbefalingene for artrose.

to personer prater sammen, en med legeuniform og en sivil

​Over 300.000 nordmenn har artrose, men mange får ikke den behandlingen de trenger for å leve best mulig med sykdommen.

Artrose er den vanligste leddsykdommen blant den voksne befolkningen i Norge, og omtrent halvparten av befolkningen vil få artrose i løpet av livet. Sykdommen gir smertefulle, stive og hovne ledd og er den vanligste årsaken til nedsatt funksjonsevne blant voksne.

– Forekomsten av artrose i befolkningen øker. For å håndtere denne store og økende pasientgruppen, må helsepersonell gi god, effektiv og kunnskapsbasert behandling og sette pasientene i stand til å ta vare på egen helse, sier Nina Østerås, forsker ved NKRR og prosjektleder for artrosekurset.

 • Ved lege og artroseforsker Ida K. Haugen
 • Typiske symptomer ved artrose og vanlige funn ved klinisk undersøkelse
 • Hvordan skille mellom artrose og andre sykdommer
 • Når kan det være aktuelt med henvisning til revmatolog?

Film artrose og differensialdiagnostikk (youtube.com)

 • Ved fastlege Eli Skeid
 • Oversikt over behandlingsanbefalingene ved artrose
 • Hva er fastlegens rolle?
 • Hvor kan det være aktuelt å henvise pasienten?

Film behandlingsanbefalinger ved artrose (youtube.com)

 • Ved ergoterapeut Ingvild Kjeken
 • Om håndartrose
 • Gjeldende behandlingsanbefalinger for håndartrose
 • Smerter

Film gjeldende behandlingsanbefalinger for håndartrose (youtube.com)

 • Ved fysioterapeut Tuva Moseng
 • Oppsummering av behandlingsanbefalinger ved hofte-/kneartrose
 • Treningsanbefalinger ved hofte-/kneartrose
 • Trening og smerte

Film trening- og behandlingsanbefalinger ved hofte-/kneartrose (youtube.com)

 • Ved ortoped Lars Engebretsen
 • Når er det aktuelt å vurdere kirurgi?
 • Hva bør stå i henvisningen?
 • Røntgen, ikke MR

Film kirurgisk behandling ved artrose (youtube.com)

Sist oppdatert 06.09.2023