Diagnoser

Informasjon om diagnoser

NKRR og OUS har i samarbeid med NRF utarbeidet informasjon om revmatiske diagnoser.

Illustrasjonsbilde. Pasient med pårørende og helsearbeidere i samtale.

Foto: Nicolas Tourrenc/ Diakonhjemmet sykehus

Oversikten over diagnoser, og informasjon om dem, finner du på Norsk revmatikerforbunds sider, i lenken under: 

Diagnoser | Norsk Revmatikerforbund

Sist oppdatert 08.12.2022