Alt om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer.

Målet er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig behandling og rehabilitering gjennom forskning, fagutvikling, kompetansespredning og nettverksbygging.  

I tillegg til utvikling og drift av en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter, kan enheten og bistå med veiledning, kurs og undervisning. 
 
Kontakt oss på nkrr@diakonsyk.no (husk å ikke sende e-post med personsensitive opplysninger)
 
Følg oss på Facebook
 
Følg oss på YouTube

Les mer om revmatiske sykdommer, forskning og rehabilitering på REVMAbloggen

Les mer om prosjektene våre ansatte er involverte i

Ansatte hos NKRR

Mer fra NKRR

  • NKRRs mandat

    NKRR samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. 

  • NKRRs referansegruppe

    Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

  • REVMA pasientråd

    Forskning og behandling av høy kvalitet er viktige mål for virksomheten ved Revmatologisk avdeling. Et nært samarbeid med Revma pasientråd er en betydelig ressurs for avdelingen. 

Sist oppdatert 18.04.2023