Brukermedvirkning i forskning

Ved Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon (EHI) og REMEDY forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer er brukermedvirkning i forskning viktig når vi planlegger, utformer og gjennomfører forskningsprosjekter.

Forskning og behandling av høy kvalitet er viktige mål for virksomheten ved Revmatologisk avdeling, EHI og REMEDY forskningssenter.

Et nært samarbeid med REMEDY pasientråd er en betydelig ressurs i denne sammenheng.

Medlemmene i REMEDY pasientråd deltar i forskningsprosjekter i aktivt samarbeid med forskere i utvikling av og gjennomgående i prosjektet med sin erfaringskompetanse innen revmatiske og muskelskjelettsykdommer. Personer med denne kunnskapen kan gi andre perspektiver, bedre relevansen, føre til andre forskningsspørsmål og kan gi økt kvalitet på forskningen. 

​Samarbeid mellom forskere og personer med erfaringskompetanse kan:

  • Bidra til mer treffsikker og aktualisert forskning
  • Gi økt effektivitet, gyldighet og troverdighet i utforming, gjennomføring og evaluering av forskningen
  • Gi tilgang til erfaringsbasert kunnskap
  • Gi innspill til områder det bør forskes på
  • Bidra til å formidle resultatene som er forståelig for alle

Kontakt Marianne Skaar, rådgiver i brukermedvirkning i forskning i REMEDY og leder av REMEDY pasientråd, for mer informasjon om REMEDY pasientråd: Marianne.Skaar@diakonsyk.no​​

Revmatologiorganisasjonen EULARs pasientorganisasjon, PARE, har utarbeidet et hefte og åtte kort som støtte i brukermedvirkning i forskning.
 
Heftene og kortene er basert på EULARs anbefalinger for samarbeid mellom brukermedvirkere og forskere som er publisert i en vitenskapelig artikkel. For å gjøre anbefalingene mer tilgjengelige og anvendelige ble det laget åtte kort med praktiske anbefalinger for hva som er lurt å tenke på og gjøre i de ulike fasene i et forskningsprosjekt. Teksten på den ene siden av kortet retter seg mot brukermedvirkere og teksten på den andre siden mot forskere. Sammen med kortene følger et hefte med utfyllende forklaringer og nyttig tilleggsmateriale.
 
​I 2016 fikk pasientrådet ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus tillatelse fra EULAR til å lage en norsk versjon av kortene og heftet. Vi håper dette kan være nyttig for både brukermedvirkere, forskere og klinikere når de skal samarbeide i fagutvikling og forskning.

 

Les mer om EULAR og brukermedvirkning (ard.bmj.com)​

Last ned heftet "EULAR brukermedvirkning i forskning" (PDF)

Last ned kortet "EULAR brukermedvirkning i forskning" (PDF)

Sist oppdatert 19.02.2024