Nyheter

 • Stetoskop på hvitt bord
  10. juli 2023
  Facebookgruppe for leger som henviser til Diakonhjemmet sykehus

  Diakonhjemmet Sykehus har i samarbeid med praksiskonsulentene en lukket Facebook-gruppe som informasjonskanal for leger som henviser til sykehuset. Logg inn på Facebook, søk opp gruppen: «Gruppen for deg som henviser til Diakonhjemmet sykeh...

 • En lege som snakker med en pasient
  21. april 2023
  Osteoporoseutredning ved Diakonhjemmet Sykehus

  Alle bruddpasienter som behandles ved sykehuset tilbys osteoporosevurdering/bentetthetsmåling (DXA-måling) og det gis behandlingsanbefalinger ved påvist osteoporose. Det samme gjelder for internhenviste revmatologiske pasienter og andre pas...

 • En gruppe mennesker i hvite labfrakker snakker
  21. april 2023
  Dialogmeldinger

  Dialogmeldinger mellom sykehus/helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen, er en sikker elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra 19. mai 2020 bruker alle avdelinger innen somatikk og psyk...

Sist oppdatert 17.07.2023