Hospitering for fastleger

Én dags strukturert hospitering på sykehus for fastleger gir ti poeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Ta kontakt med de respektive avdelingers samhandlingsleger eller avdelingenes kontaktpersoner for dette.

​Helsedirektoratets skjema for strukturert hospitering må fylles ut, signeres og stemples av den spesialisten hospitanten har fulgt på avdelingen. Skjemaet må deretter sendes til legeforeningen for godkjenning. 

Hospitering ved Kirurgisk avdeling

Ønsker du å friske opp kne- og hofteproblematikk med kliniske undersøkelser, eller praktisk kunnskap om anorektoskopi eller kolo- og gastroskopi?

Kontakt samhandlingslege Cecilie Meyer Kværnø
E-post: Cecilie.MeyerKvaerno@diakonsyk.no

Hospitering ved Revmatologisk avdeling

Etter morgenmøte med legegruppen følger hospitanten revmatolog på poliklinikken resten av dagen.

Spørsmål og påmelding rettes til Gunnhild Anita Nyborg
E-post: gunnhildanita.nyborg@diakonsyk.no
Telefon: 22 45 48 29 

Spørsmål kan også rettes til samhandlingslege Tove Borgen 
E-post: tove.borgen@diakonsyk.no

Hospitering ved Medisinsk avdeling

Ønsker du å være med på morgenmøte, røntgenmøte, legevisitt på sengeenhetene og undersøkelser, tolkning og behandlinger på de ulike seksjonene på Medisinsk poliklinikk?

Spørsmål rettes til samhandlingslege Elise Dale
E-post: elise.dale@diakonsyk.no   

Hospitering ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Hospitanten kan være med på morgenmøte med akutteamet, personalmøte og inntaksmøte. Etter lunsj kan man være med en behandler i Enhet for klinisk forskning og innovasjon og eventuelt delta i en terapitime, eller være med akutteamet resten dagen.

Spørsmål rettes til samhandlingslege Eli Ringstad Skeid
E-post: eliringstad.skeid@diakonsyk.no

Hospitering ved Radiologisk avdeling

Hospitanten kan være med på morgenmøter/demonstrasjoner for kirurgene, indremedisinerne og revmatologene fra kl. 7.40 og følge en radiolog på ultralydlaben, med varierte problemstillinger. På slutten av dagen kan hospitanten følge med på granskning og beskrivelse av bilder.

Spørsmål rettes til samhandlingslege Tove Borgen
E-post: tove.borgen@diakonsyk.no​

Sist oppdatert 06.10.2023