Andre kliniske støttefunksjoner

Kliniske støttefunksjoner omfatter flere faggrupper som inngår i tverrfaglige team og deltar i vurdering, behandling og rehabilitering av polikliniske og inneliggende pasienter på sykehuset.  Dette er i hovedsak fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, sosionom og logoped.

Kliniske ernæringsfysiologer inngår ikke i bydelenes fagtilbud, og det er derfor åpnet for at fastleger kan henvise pasienter til klinisk ernæringsfysiolog på sykehuset for utredning og oppfølging.

Klinisk ernæringsfysiolog (kef)

For å henvises til klinisk ernæringsfysiolog på Diakonhjemmet sykehus, må henvisende diagnose være innenfor en av spesialitetene til sykehuset.

Henvisningsprosedyre

Fastleger kan ikke henvise direkte til klinisk ernæringsfysiolog. Henvisning sendes til Medisinsk -, Kirurgisk -, Geriatrisk - eller Revmatologisk poliklinikk, og godkjennes av lege der før den videresendes til klinisk ernæringsfysiolog. Det må presiséres at henvisingen er til klinisk ernæringsfysiolog.

Henvisningen må inneholde

 • Årsak til henvisingen
 • Relevante blodprøver

Henvisning innen følgende områder tas imot poliklinisk

 • Mage-tarmsykdommer.
  • IBS: ved henvisning av IBS må IBD være utelukket.
 • Lever/Pankreas
 • Nyresykdommer som allerede følges her på sykehuset
 • Kreft og bivirkninger som påvirker matinntaket
 • Underernæring/vekttap (utenom spiseforstyrrelser)
 • Diabetes type 1 (Diabetes type II henvises til  Lærings- og mestringskurs her)
 • Hjerte-karsykdommer (fortrinnsvis til Lærings og mestringskurs her)
 • Revmatologiske sykdommer
 • Overvekt     
  • Vi tilbyr Livsstilsendringskurs for de med  KMI over 35 + fedmerelatert følgesykdom,  eller for de med KMI 40)

Vi tar ikke i mot følgende sykdomstilstander

 • Allergi
 • Overvekt- (KMI under 30), unntak gjøres basert på henvisning
 • Nevrologiske sykdommer, utenom dem som allerede følges her på sykehuset
 • Barn og ungdom
 • Graviditet
Sist oppdatert 13.06.2024