Offentlige utdanningsplaner

Spesialistutdanninger ved Diakonhjemmet sykehus

Spesialisering i anestesiologi ved Diakonhjemmet sykehus.

Anestesiologi – Diakonhjemmet sykehus

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Diakonhjemmet sykehus.

Barne- og ungdomspsykiatri – Diakonhjemmet sykehus

Spesialisering i indremedisin ved Diakonhjemmet sykehus.

Indremedisin – Diakonhjemmet sykehus

Spesialisering i gastroenterologisk og ortopedisk kirurgi ved Diakonhjemmet sykehus. 

Kirurgi – Diakonhjemmet sykehus

Spesialisering i klinisk farmakologi ved Diakonhjemmet sykehus. 

Klinisk farmakologi – Diakonhjemmet sykehus

Spesialisering i radiologi ved Diakonhjemmet sykehus. 

Radiologi – Diakonhjemmet sykehus

Spesialisering i revmatologi ved Diakonhjemmet sykehus. 

Revmatologi – Diakonhjemmet sykehus

Spesialisering i psykiatri ved Diakonhjemmet sykehus. 

Psykiatri – Diakonhjemmet sykehus

Utdanningsplan ved Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet sykehus er et lokalsykehus i Oslo for bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Det bor cirka 145 000 innbyggere til sammen i de tre bydelene. Diakonhjemmet sykehus har ø-hjelpsfunksjon innenfor medisin, kirurgi og psykiatri. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri, eldre med brudd, psykofarmakologi og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi. Fra 2014 har sykehuset i tillegg bistått Akershus universitetssykehus ved å ta imot medisinske og kirurgiske pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner innen sykehusets akuttfunksjoner.

  • Diakonhjemmet sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap som er eid av Diakonhjemmet stiftelse. Diakonhjemmet sykehus har gitt helsehjelp til Oslos befolkning siden 1890 og er en integrert del av det offentlige helsetilbudet. Diakonhjemmet sykehus har langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
  • Sykehuset har cirka 1350 årsverk, 151 senger i somatikken, 36 i psykisk helsevern, samt omfattende dagmedisinsk behandling og polikliniske tilbud.

Forskning

Diakonhjemmet er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene som har størst forskningsproduksjon. Det er en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykiatri og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene. Sykehuset har et eget forskningsutvalg som arbeider for å stimulere og legge til rette for forskning i avdelingene. 

LIS får grunnleggende opplæring i forskningsmetode, og resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved sykehuset. LIS som ønsker det vil ha gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter. Det er fem professorater tilknyttet sykehuset innen revmatologi og psykofarmakologi. I tillegg er det flere ansatte med professorkompetanse og med deltidstilknytninger til universitet og høyskoler.

Utdanning av helsepersonell er en av de fire hovedoppgavene til sykehuset, og det er en visjon om å kunne tilby gode utdanningsløp for LIS leger. Sykehuset er godkjent for følgende spesialiteter:​​

Alle LIS tildeles en klinisk veileder ved oppstart, og tid til supervisjon, gruppeveiledning og veiledningssamtaler skal avsettes for alle i tjenesteplan. På Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken er det et aktivt fagmiljø inne veiledning og kommunikasjonstrening. Det er et mål om at alle veiledere, og som ledd i utdannelsen, også alle LIS, skal gjennomføre internt todagers veilederkurs etter modell fra RegUt HSØ's TTT-kurs i supervisjon og veiledning.

Sist oppdatert 04.07.2023