Anne Therese Tveter

Nestleder REMEDY, seniorforsker, professor OsloMet og fysioterapeut

En kvinne som smiler til kameraet

 

Utdan​​ning

 • ​Fysioterapeut (2001)
 • MSc, Universitetet i Oslo (2007)
 • PhD, Universitetet i Oslo (2014)

Faglig intere​ssefelt 

 • ​Muskelskjelettplager med spesielt fokus på artrose
 • ​Evaluering av måleinstrumenters metodiske egenskaper
 • Avstandsoppfølging og videokonsultasjoner
 • Digital hjemmeoppfølging (DHO)
 • Innovasjon
 • E-helse
 • Fysisk aktivitet og fysisk form

Prosjektle​​der

 • ​Pasientrapporterte spørreskjema og kunstig intelligens i avstandsoppfølging av personer med revmatoid artrittNOR-Flare, et prosjekt som skal ta i bruk kunstig intelligens og innsamlede helse- og sykdomsopplysninger fra GoTreatIt-databasen til å finne «riktig» tidspunkt for kontrolltimer til personer med inflammatoriske leddsykdommer. Mottok Karrierestipend på 9 millioner fra Helse Sør-Øst i 2019.
 • HAPPY Hands: Bedre hverdag med håndartrose. Utvikling av en app for behandling av håndartrose, støttet av Stiftelsen Dam. 
 • Aktiv med web-basert støtte (AktiWeb). Et web-basert likepersonsstøttet treningsprogram for personer med hofte- og/eller kneartrose, gjennomført i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund.
 • Digital Artrosebehandling (DigiOA). En randomisert kontrollert studie der vi ønsker å undersøke om det å følge et individuelt tilpasset treningsprogram på en mobilapp er like effektivt som vanlig oppfølging hos fysioterapeut.
 • Happy Hands – en app for digital egenmestring av håndartrose. En randomisert kontrollert studie der man skal undersøke om bruk av app er mer effektivt og kostnadseffektivt sammenliknet med standard behandling.
 • Bedre hjertehelse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom (ExeHeart). En randomisert kontrollert studien der man skal undersøke effekt av høyintensiv kondisjonstrening.
 • Brukererfaringer med bruk av avstandsoppfølging av pasienter med revmatisk sykdom  (RemoteUX). En kvalitativ studie av pasienters og helsepersonells erfaringer med avstandsoppfølging.
 • Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose (OA-AID), støttet av HSØ
 • Validering av submaksimal gangtest (VAST)​

Deltar også i disse prosjektene

 • Ergoterapi versus kirurgi ved artrose i tommelens rotledd (CMC). En randomisert kontrollert studie.
 • Måling av fysisk aktivitet ved muskel- og skjelettsykdom. Validering av spørreskjema for fysisk aktivitet opp mot aktivitetsmonitor.
 • The Norwegian study of vaccine response to COVID-19 vaccines in patients using immunosuppressive medication within rheumatology and gastroentology (Nor-vaC). Undersøker hvor god og langvarig beskyttelse COVID-19 vaksinen gir personer som bruker immundempende behandling.
 • Oppfølging av aksial spondyloartritt i spesialisthelsetjenesten (ReMonit). Evaluering av om to nye avstandsoppfølgingsstrategier er like bra som regelmessig fysisk oppmøte.
 • Jobbglidning ved revmatologisk poliklinikk (CarePathway håndartrose) Kan første konsultasjon for personer med håndartrose gjøres av ergoterapispesialist?
 • ​Painful inflammatory carpometacarpal-1 osteoarthritis treatment with intraarticular steroids, saline or occupational therapy (PICASSO) 
 • ​ReMonit Gout​
 • Oppdatering av EULAR anbefalinger for ikke-farmakologisk kjernebehandling av hofte- og kneartrose
 • Utvikling av kvalitetsindikatorer for håndartrose (QI-HOA)

Veileder for fem PhD-kandidater

Publikasjoner

E-post: AnneTherese.Tveter@diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på e-post.​​

Sist oppdatert 14.03.2024