Erik Øie

Seksjonsoverlege, professor II Universitetet i Oslo, kardiolog

En mann i hvit skjorte

Arbeidssted på Diakonhjemmet sykehus

​Klinkk for medisin

Utdanning

 • Cand.med. Universitetet i Oslo 1992
 • Dr. med. Universitetetet i Oslo 2000

Faglig interessefelt

 • Hjertesvikt
 • Hjerteinfarkt/kransåresykdom
 • Atrieflimmer og hjerterytmeforstyrrlser
 • Blodfortynnende medisiner
 • Randomiserte kontrollerte studier

Prosjekter

 • BETAMI – Beta-blocker Treatment After Myocardial Infarction in patients without reduced left ventricular systolic function
 • NorEx - the NORwegian trial of physical EXercise after myocardial infarction
  Farmakogenetiske aspekter ved metoprololbehandling hos pasienter med hjertesvikt og etter hjerteinfarkt
 • Non-vitamin K oral anticoagulants, adherence, and over- and undertreatment in a cohort og 1000 Norwegian patients
 • KardioSmart – EKG avstandsoppfølging gjennom måling via smartklokke
 • OCEANIC-AF
 • SOS-AMI

​Publikasjoner

Sist oppdatert 14.03.2024