Heidi A. Zangi

Seniorforsker, professor i helse og rehabilitering og sykepleier

En person med langt hår

Utdanning 

 • ​Sykepleier (​1982)
 • MSc, Universitetet i Oslo​​​​ (1996)
 • PhD, Universitetet i Oslo (2012)

Faglig int​eressefelt 

 • Revmatologi og muskelskjelettsykdommer
 • Langvarige smertetilstander
 • Stress og kroniske plager
 • Helsekompetanse, læring og mestring
 • Helsefremmende intervensjoner / livsstyrketrening
 • Randomiserte kontrollerte studier
 • Kvalitativ forskning​

​Pros​jekter

 • Helsekompetanse og egenmestring hos innvandrere med revmatisk sykdom​

​Publikasjoner

E-post: heidi.zangi@diakonsyk.no​

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på e-post.

Sist oppdatert 16.01.2024