Anette Hylen Ranhoff

Overlege i geriatri, professor i geriatri ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, seniorforsker ved Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet

En person med blondt hår

Utdanning

 • MD, Lege fra Universitetet i Oslo (1985)
 • Spesialist i indremedisins og geriatri (1998)
 • Dr Med ved Universitetet i Oslo (1998)
 • Diploma European Academy of Medicine for Ageing, EU (2004)

Faglig interessefelt

 • Akutt syke gamle
 • Ortogeriatri, hoftebrudd
 • Skrøpelighet
 • Sarkopeni
 • Hjerteintervensjon hos geriatriske pasienter
 • Ernæringssvikt hos eldre
 • Kognitiv svikt, demens og delirium
 • Fysisk aktivitet og aldring

Prosjektleder

 • Birkebeiner aldringsstudien; longitudinell kohort studie av helse og funksjon hos eldre idrettsutøvere. Inklusjon 2009/10, oppfølging 2014, 2020 og planlagt frem til 2029. Sammenliknende studier med jevnaldrende fra Tromsø-studiene. Spesielt fokus på atrieflimmer og osteoporose.
 • GeroCovid Norge; multisenter kohort studie av personer 60+ år innlagt med Covid-19 på Diakonhjemmet sykehus, Ahus, Vestre Viken Bærum sykehus og Sykehuset i Vestfold. Norsk kohort i internasjonal studie ledet fra Italia. Kvalitativ delstudie i samarbeid med VID, Diakonhjemmet.
 • Har vært prosjektleder for en rekke studier som nå er avsluttet.

 

Deltar også i disse prosjektene

 • Studier av pasienter med hoftebrudd ved Diakonhjemmet sykehus, inkludert sammenlikningsstudie med Seinajoki Hospital/Universitetet i Turku, Finland.
 • NorKog; register for pasienter som utredes for hukommelsesvansker i spesialisthelsetjenesten.
 • Skrøpelighet på legevakt. I samarbeid med NORCE, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin i Bergen. Biveileder for PhD kandidat Isabel Sebjørnsen
 • Skrøpelighet hos eldre pasienter som innlegges for akutt abdomen ved Haukeland Universitetssykehus. Biveileder for PhD kandidat Elin K. Aakre.
 • Fysisk aktivitet og brudd. I samarbeid med Forskningsavdelingen Vestre Viken – Bærum sykehus og Folkehelseinstituttet. Biveileder for PhD kandidat Ida Langraff.
 • Flere prosjekter ved Folkehelseinstituttet knyttet til osteoporose og brudd, smerter hos eldre, klima og helse.
 • Cost Action Programming: EU-prosjekt for å heve kompetanse i geriatri i land i Europa hvor geriatri er lite utviklet. Medlem av Management Committee som representant for Norge.

Annet

 • Medlem av Advisory Board PhD programmet i medisin/geriatri ved Universita Biomedico, Roma
 • Ass. redaktør i European Geriatric Medicine. Tidsskriftet til European Geriatric Medicine Society (EUGMS)

Publikasjoner

Lærebøker

 • Geriatrisk sykepleie, (medisinsk redaktør) (2020)
 • Akuttmedisin utenfor sykehus (kapittel;  Akutt sykdom hos eldre og kronisk syke (2020, 2024)
 • Oxford Textbook of Geriatric Medicine, (kapittel; Orthogeriatrics) (2024)

E-post: Anette.ranhoff@diakonsyk.no / Anette.ranhoff@uib.no

Sist oppdatert 14.03.2024