Ingvild Kjeken

Seniorforsker ved EHI og REMEDY, og professor i ergoterapi ved OsloMet

Et nærbilde av en person som smiler

​​​Utdanning 

 • Ergoterapeut (1983)
 • MSc, Universitetet i Oslo (2002)
 • Ph.d. Universitetet i Oslo (2006)​

Interesse​felt 

 • Rehabilitering
 • Håndartrose​
 • Brukermedvirkning
 • Funksjonsvurdering
 • Utvikling og evaluering av ergoterapi- og rehabiliteringsintervensjoner innen revmatologi.

Pågående prosjekter 

 • Ergoterapi versus kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert, kontrollert studie. 2013-2020. Deltakende helseregioner: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt. Støttet med flerregionale forskningsmidler.
 • Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis. En mixed methods studie. 2017-2024. Deltagende helseregioner: Helse Sør-Øst (HSØ) og Helse Midt. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.
 • BRIDGE-studien. En multisenter randomisert kontrollert studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Deltagere fra alle helseregioner. 2017-2023. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.
 • HAPPY Hands: Bedre hverdag med håndartrose. Utvikling av en app for behandling av håndartrose, støttet av Stiftelsen Dam. 
 • REHAB Nytte. Nasjonalt prosjekt om nytten av rehabilitering.
 • ​Kvalitetsindikatorer for håndartrose: Utvikling av kvalitetsindikatorer for å overvåke kvalitet i behandling av personer med håndartrose. 2022-2024. Støttet med midler fra EULAR.
 • Medarbeider i PICASSO-studien, en tre-armet randomisert studie hvor hovedmålet er å sammenligne effekten av kortisoninjeksjoner, ergoterapi og placeboinjeksjoner i pasienter med artrose i tommelens rotledd. Støttet med flerregionale forskningsmidler fra HSØ.
 
Veileder fem PhD-kandidater og to postdoktor-​kandidater.
 

​​Publikasjoner

E-post: ingvild.kjeken@diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på e-post.

Sist oppdatert 14.03.2024