Espen Molden

Enhetsleder og professor

Espen Molden
Enhetsleder og professor Espen Molden

Espen Molden er utdannet cand. pharm med Ph.d/dr.scient.-grad fra 2003. Ansatt som forskningsleder ved Senter for psykofarmakologi​ på Diakonhjemmet sykehus, og professor i farmakologi ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

E-post: espen.molden@diakonsyk.no

Tlf.:​ 22 45 46 46

Forskerprofil og publikasjoner (cristin.no)

Prosjektleder for to eksternfinansierte prosjekter via Helse Sør-Øst, hhv. "Novel biomarkers for dose individualization and monitoring of antipsychotic drugs" (PhD) og "Schizophrenia Genetics – variants associated with disease development and clozapine treatment" (postdoc). Hovedveilder for fire pågående PhD-prosjekter, hvorav tre utspringer fra Diakonhjemmet sykehus. Felles for alle prosjektene er fokus på kilder/årsaker til variasjon i legemiddelrespons (effekt/bivirkninger), og hvordan man i klinisk praksis kan individtilpasse behandlingen ut i fra kjennskap til de respektive kildene/årsakene.

Klinisk farmakologisk/psykofarmakologisk forskning på genetikk, alder, kjønn, sykdomsstatus og interaksjoner som kilder til individuell variasjon i legemiddelrespons (terapisvikt og bivirkninger), samt strategier for å håndtere denne variasjonen i klinisk praksis for å persontilpasse og optimalisere behandlingen.

Sist oppdatert 02.02.2024