diakonhjemmet sykehus

Fakta om sykehuset

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for befolkningen i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner. Sykehuset har nasjonale og regionale spissfunksjoner innen revmatologisk rehabilitering, psykofarmakologi og psykisk helse og arbeid og tilbyr behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Sykehuset mottar også mange gjestepasienter fra hele landet.

Hoveddelen av Diakonhjemmet sykehus ligger i grønne omgivelser på Steinerud, ikke langt fra Majorstuen.

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus by​delene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset avlaster også Akershus universitetssykehus med akuttpasienter fra bydelene Grorud, Alna og Stovner.

Sykehuset har lokalsykehusansvar for akutt og planlagt behandling innen medisin, kirurgi/ortopedi​ og psykisk helse og rus. I tillegg behandler sykehuset personer over 65 år med bruddskader og personer over 65 år med psykiske lidelser fra store deler av Oslo. 

Sykehuset har behandlingsansvar for revmatologi i regionen og landsfunksjoner innen revmatologisk rehabilitering.

Sykehuset behandler kun voksne (over 18 år) ved de somatiske avdelingene. I Klinikk for psykisk helse og rus behandles også barn og unge på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest).

Omfattende poliklinisk til​bud
Sykehuset driver utstrakt poliklinisk virksomhet. Vi tilbyr også analyser innenfor klinisk kjemi og billeddiagnostikk. I tillegg har sykehuset tilbud til institusjoner og enkeltpasienter for analyser innen psykofarmakologi på Senter for psykofarmakologi.


Diakonhjemmet sykehus er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene med størst forskningsproduksjon. Det er fem professorater knyttet til sykehuset innen revmatologi og psykofarmakologi. I tillegg er det flere ansatte med professorkompetanse og med deltidstilknytninger til universitet og høgskoler. Sykehuset er praksisplass for leger, sykepleiere og annet helsepersonell.Diakonhjemmet sykehus har fire ledernivåer: administrerende direktør, klinikkledelse, avdelingsledelse og enhetsledelse. I 2022 har sykehuset omkring 1700 ansatte.
 

Sykehusets virksomhet er fordelt på to geografiske steder:

Sykehuset har tett samarbeid med Sykehusapoteket, som er lokalisert på Steinerud. 
 
Organisasjonskart (PDF)​​​​​​

Sykehuset har et Lærings- og mestringssenter. Det tilbyr lærings- og mestringskurs, og har et informasjonssenter.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen har akutt- og allmennpsykiatriske døgnplasser, og et betydelig poliklinisk tilbud som inkluderer tverrfaglig spesialisert rusbehandling og ambulante tjenester.
 
Alderspsykiatrisk avdeling tilbyr et integrert behandlingstilbud innen døgn- og poliklinisk behandling for egne bydeler samt for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen.
 
BUP Vest er et poliklinisk tilbud til barn og unge i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker.

Senter for psykofarmakologi er akkreditert etter ISO 15189, og har omfattende virksomhet innen analyse, tolkning, rådgivning, poliklinisk utredning, forskning og undervisning. Avdelingen tilbyr analyser og tjenester til sykehusene i hele Helse Sør-Øst.

Vi har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og tilbyr elektiv behandling for pasienter fra hele landet innen våre behandlingsområder.Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

NBRR er akkreditert av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Revmatologisk avdeling har status som Centre of Excellence.​


Sist oppdatert 13.09.2023