Et par barn i et tre

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest)

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) tilbyr hjelp til barn og ungdom mellom 0-18 år, som bor i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker i Oslo.

Her kan du lese mer om forskjellige diagnoser innen psykisk helsevern, hvordan vi jobber, hva vi kan hjelpe med, hvem som kan søke hjelp hos oss og hvordan du kommer i kontakt med oss.

Avdelingsleder

Trude Charlotte Fixdal / TrudeCharlotte.Fixdal@diakonsyk.no

Nyttig å vite

IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30, som har det vanskelig psykisk og som trenger hjelp til å komme tilbake til jobb eller skole. IPS ung er et tilbud i samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.

Les mer om IPS UNG

For å få time hos oss må man ha en henvisning. En henvisning får man enten fra fastlegen sin, en annen lege, en psykolog, helsestasjonen eller en barnevernsleder. Når BUP Vest har mottatt henvisningen gjør vi en vurdering på om barnet/ungdommen trenger hjelp fra oss og hvor mye det eventuelt haster. Alle har rett til å få vurdert henvisningen sin i løpet av 10 dager etter at den mottatt.

I en henvisning står det blant annet litt om de utfordringene barnet/ungdommen har, og personlig informasjon som navn og adresse. Alle som henviser til BUP Vest må bruke dette standardskjemaet.

Når vi får henvisningen gjør vi en vurdering basert på den informasjonen som står i henvisningen. Noen ganger kan vi kontakte henviser, foreldre (eller den som har omsorgsansvar) eller ungdommen dersom vi trenger mer informasjon enn det som står i henvisningen. Uansett om vi vurderer at barnet/ungdommen har behov og rett til helsehjelp eller ikke fra BUP Vest gir vi beskjed om det fortløpende.
 

Henvisning fra 1. november 2023

Fra 1. november 2023 skal henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge (BUP) fra Vestre Aker bydel sendes til BUP Vest.
 
Fra 1. januar 2024 overtar BUP Vest ansvar for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge i Vestre Aker bydel. I dag er det Nic Waals institutt som har dette ansvaret, men i forbindelse med oppgavedeling i Oslo sykehusområde, overføres oppgaven til Diakonhjemmet sykehus og BUP Vest.
 
Vestre Aker er en barnerik bydel, og BUP Vest skal derfor flytte for å få plass til nye medarbeidere. Vi får tilhold i Sørkedalsveien 150, FO-bygget der også Vestre Aker bydel har mange av sine tjenester og administrasjon.
 
Overføringen av pasienter fra Nic Waals institutt til BUP Vest vil gå i faser. Første fase er at BUP Vest overtar vurdering av alle henvisninger fra Vestre Aker bydel fra og med 1. november 2023. Det betyr at du som henviser skal sende henvisningen til Diakonhjemmet sykehus, BUP Vest og ikke til Nic Waals institutt, Lovisenberg sykehus.
 
Fritt sykehusvalg gjelder fortsatt, her må foresatte til barn og unge under 16 år og ungdom mellom 16 og 18 selv ha ønske om å bli henvist til annen BUP. Vi oppfordrer likevel til å henvise til lokal BUP. Behandling i BUP ofte skjer i nært samarbeid med bydelens tjenester og skolen, og kjennskap disse er viktig for et godt behandlingstilbud og resultat.
 
Henvisninger til BUP Vest sendes til Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Alle som jobber på BUP Vest har taushetsplikt, men hva vil det egentlig si? Og finnes det noen unntak fra taushetsplikten?

Grunnen til at helsepersonell har taushetsplikt er at ingen uvedkommende skal få vite hva man snakker om i timene hos oss. Man skal være trygg på at personlig informasjon ikke blir spredd til andre.

Unntak til taushetsplikten

Mange barn og unge opplever egne foreldre/omsorgspersoner som gode støttespillere, andre ganger kan det være mer utfordrende. Selv om helsepersonell har taushetsplikt finnes det noen unntak. Dersom man er under 16 år gammel har foreldrene/omsorgspersonene som hovedregel rett til å få vite at man går til BUP og hvorfor man trenger hjelp. Men dette gjelder ikke alltid. Det kan for eksempel være i situasjoner hvor barnet eller ungdommen har opplevd vold fra foreldre. I slike tilfeller har foreldrene ikke automatisk rett på informasjon fra BUP.

BUP har også informasjonsplikt/meldeplikt når vi mener at det er viktig å involvere barnevernstjenesten.
Dersom informasjon må gis til andre, samarbeider vi med barnet og ungdommen om hvilken informasjon som blir gitt og hvem den blir gitt til, slik at det blir mest mulig trygt for barnet.

Når man er mellom 12 og 16 år

Dersom man er mellom 12 og 16 år kan behandleren bestemme at det finnes grunner til at foreldrene/omsorgspersonene ikke skal få informasjon eller opplysninger om at ungdommen går til behandling hos oss og hva man snakker om i timene her.

Over 16 år

Dersom ungdommen er over seksten år er regelen at helsepersonell må gi informasjon til foreldre/omsorgspersoner når de trenger informasjon for å utøve foreldreansvaret. Eksempler på dette kan være at en ungdom har tanker om å ta livet sitt, eller bedriver alvorlig kriminalitet.

Som hovedregel må begge foreldre/foresatte, eller den eller de som har omsorgsansvar (noen ganger kan dette være barnevernet), samtykke til at barnet/ungdommen under 16 år skal gå til behandling hos BUP. Men det finnes noen unntak. Når ungdommen er over 16 år er det ungdommen selv som samtykker til å motta behandling fra BUP, det vil si at man ikke trenger samtykke fra foreldre. Du finner mer informasjon via lenken under: 

Gruppeterapi kan være et godt supplement, eller alternativ, til individualterapi. I denne artikkelen kan du bli litt bedre kjent med hva gruppeterapi er og hvilke erfaringer vi har med det på BUP Vest.

Elin Eibye Holm er klinisk sosionom ved BUP Vest og har lang erfaring med gruppeterapi.

– I gruppeterapi handler det blant annet om å kunne utvikle en evne til å forstå seg selv og andre bedre, oppleve at en ikke er alene om å ha det vanskelig, kjenne samhørigheten med andre og erfare at det å dele vanskelige følelser og tanker med andre kan ha en positiv effekt. Man kan øyne håp for at vanskeligheter som synes fastlåste kan endre seg, sier Elin Eibye Holm.

 

Fint å oppdage at man ikke er alene 

Psykolog Marie Halsteinli Unsvåg hos BUP har også erfaring med å lede gruppeterapi. Hun forteller at samtalene i gruppeterapien kan variere fra tema som angst og følelser til for eksempel vennskap. Sammen kan man prate om forskjellige ting man kan være redde for, ulike kroppslige reaksjoner på angst, ulike følelser og tanker og hva man kan gjøre i situasjoner der man opplever angst.

- Erfaringsvis ser vi når vi starter en ny gruppe at de første gangene er alle veldig stille og forsiktige og stemningen kan være litt nervøs. Men etter hvert merker vi at det løser seg litt opp og at de unge prater mer, deler mer, smiler og tar kontakt med de andre uten at vi behøver å hjelpe, forteller Halsteinli Unsvåg. 

Hun forteller at noe av det som gjør sterkest inntrykk på henne er når unge mennesker ser at det faktisk finnes andre som strever med liknende utfordringer som de selv gjør, og at de dermed ser at det ikke er så uvanlig, skummelt eller rart som det de kanskje selv tror.
- For mange kan det være befriende å høre at det finnes andre som er redde, andre som ikke liker å gå på skolen eller i bursdager, eller at det finnes andre som har foreldre som krangler, sier Halsteinli Unsvåg. Noen ganger kan det også ha mer effekt å få tips eller korrigerende fra noen jevnaldrende enn fra for eksempel mor eller far. Kanskje skyldes det at man kjenner seg litt mer igjen i andre som er omtrent samme alder eller samme situasjon.

Sosial mestring 

Eibye Holm er enig i at en av de positive effektene av gruppeterapi er at man kan få tilbakemelding fra flere, men hun trekker også frem en annen effekt, nemlig at man kan øve seg på sosial deltakelse.
- Mange barn og unge kan streve sosialt, de kan føle seg utrygge med andre og isolere seg fra det sosiale fellesskapet. I gruppeterapi har en mulighet til å øve seg på deltakelse. Sosial mestring i gruppeterapien kan gi økt sosial trygghet utenfor terapirommet, avslutter Elin Eibye Holm.

Hvem henviser til BUP Vest? 

For å delta i gruppeterapi må man allerede gå i behandling på BUP Vest. Det er mange som kan hjelpe barn og unge med en henvisning til BUP Vest, og her følger en oversikt:
  • skolehelsetjenesten
  • helsestasjonen
  • fastlegen eller andre leger
  • psykologer
  • barneverntjenesten

Kontakt

BUP Vest

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i Sørkedalsveien 150B på Huseby. Se veibeskrivelse nedenfor på siden.


 

En bygning med vinduer og en gangvei i murstein

Sørkedalsveien 150B – BUP Vest

Sørkedalsveien 150B

0754 Oslo

T-bane

  • Linje 2 til Hovseter

Buss

  • Linje 46 til Hovseter

Bil

Følg Sørkedalsveien retning Smestad/Røa/Sørkedalen, og ta av på Husebyleieren. Bygget ligger i enden av denne blindveien.

Sykkel

Det er sykkelvei store deler av veien frem til adressen.

 

Se kart for adkomst til Sørkedalsveien 150B (PNG)

Parkering

Det er sykkel- HC- og bilparkering samt ladestasjon for el-biler.

Se mer om parkering ved Sørkedalsveien 150B (onepark.no)