Tre leger holder rundt hverandre og smiler til kamera

Diakonhjemmet sykehus

Leger i spesialisering (LIS)

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Sist oppdatert 24.01.2023