Alderspsykiatrisk avdeling

Alderspsykiatrisk avdeling tilbyr utredning og behandling av psykisk lidelse hos personer over 65 år i Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor i Oslo. Vi utreder og behandler også psykiske symptomer og atferdsforstyrrelser ved demens. Både utredning og behandling kan gjøres poliklinisk, ambulant eller ved innleggelse.

Avdelingsleder

Torfinn Lødøen Gaarden / TorfinnLodoen.Gaarden@diakonsyk.no

Utredning

Hovedmålet med utredningen er å kartlegge ressurser og problemområder. Dette skjer i samarbeid med pårørende, primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten.

Behandling

Hovedmålet for behandlingen er å helbrede, bedre eller lindre psykiske og fysiske lidelser, samt avhjelpe sosiale utfordringer og ta hensyn til pasientens eksistensielle behov.


 

Kvalitetsregister i alderspsykiatrien (KVALAP) er etablert i samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og NKS Grefsenlia.

Om KVALAP

Registeret består av opplysninger som samles inn ved en vanlig utredning og behandling av alderspsykiatriske pasienter. Registeret benyttes til kvalitetsforbedrende arbeid. I tillegg ønsker vi å bruke opplysningene til forskning for å få økt kunnskap om psykiske lidelser hos eldre, følge symptomutviklingen samt undersøke omsorgstilbud, bruk av helsetjenester og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Vi ønsker også å bruke opplysningene for å bedre våre diagnostiske metoder med tanke på økt treffsikkerhet. I tillegg håper vi registeret kan bidra til at vi utvikler bedre behandling, både med og uten legemidler.

Signert samtykke

Alle som inngår i registeret har avgitt informert samtykke og signert en samtykke-erklæring. For pasienter med manglende samtykkekompetanse, har pårørende signert på vegne av pasienten. Registeret er tilrådd av Personvernombudet, og har fått konsesjon fra Datatilsynet. De forskningsprosjekter som etter hvert vil springe ut av KVALAP, vil også bli meldt til personvernombudet og Regional Etisk Komite ut fra gjeldende lovverk og regler. Inkluderte pasienter/pårørende som kan være aktuelle for et forskningsprosjekt utgått fra KVALAP vil bli tilskrevet.

Datainnsamlingen til registeret startet opp 01.04.2011. Informasjon om kvalitetsprosjekter og forskningsprosjekter som utgår fra registeret vil legges ut på nett. Sekretariatsfunksjonen for KVALAP er fra 2014 overtatt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Prosjektleder er fag- og forskningssjef Geir Selbæk og koordinator er Lisbeth Dyrendal Høgseth.


 


 

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – Somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic