Alderspsykiatrisk avdeling

Alderspsykiatrisk avdeling tilbyr utredning og tverrfaglig spesialisert behandling av psykisk lidelse hos personer over 65 år. Både utredning og behandling kan gjøres poliklinisk, ambulant eller ved innleggelse. Opptaksområdene er bydelene: Ullern, Frogner, Vestre Aker, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo. Det kan i tillegg henvises på fritt sykehusvalg.

Avdelingen består av en døgnenhet og en poliklinikk. Avdelingen drives tverrfaglig med blant annet helsefagarbeidere, sykepleiere, psykiatere/leger, psykologer, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut. Avdelingen har også veiledning av studenter samt spesialistutdanning av leger innen psykiatri.

Avdelingen har ikke øyeblikkelig hjelp funksjon, alle inntak til poliklinikk og døgnenhet gjøres etter henvisning fra fastlege eller tilsynslege. Poliklinikken og døgnenheten har felles inntaksteam.

Følgende pasientgrupper er aktuelle for behandling hos oss:

 • Pasienter med alvorlig psykisk lidelse
 • Pasienter med demenssykdom og betydelige atferdsproblemer og/eller psykiske symptomer
 • Pasienter med nevropsykiatriske symptomer ved uavklart demenssykdom/kognitiv svikt uavhengig av alder.
 • Pasienter med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen etablert kontakt i voksenpsykiatrien, eller når samtidige sykdommer og/eller høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig
 • Pasienter med sammensatte og komplekse tilstander som involverer psykiatri, somatikk, kognisjon og polyfarmasi

Avdelingsleder

Torfinn Lødøen Gaarden TorfinnLodoen.Gaarden@diakonsyk.no

Enhetsleder poliklinikk

Bjarne Dahl Bjarne.Dahl@diakonsyk.no

Enhetsleder døgnenhet

Tuva Ingegerd Oppedal TuvaIngegerd.Oppedal@diakonsyk.no

Eldre med psykiske lidelser utredes og behandles i alle deler av psykisk helsevern. Døgnbehandling foregår i størst grad i alderspsykiatriske avdelinger, mens halvparten av de polikliniske kontaktene skjer henholdsvis ved alderspsykiatriske avdelinger og i andre avdelinger i psykisk helsevern. Det som kjennetegner pasientene som får behandling ved alderspsykiatriske avdelinger er høy kompleksitet og behov for bred, tverrfaglig og integrert helsehjelp.

Kvalitetsregisteret for alderspsykiatri (KVALAP) fikk nasjonal status som medisinsk kvalitetsregister i januar 2022. Pasienter som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger og poliklinikker inkluderes i registeret, med mindre pasienten reserverer seg fra å bli inkludert i registeret. Pasienter med redusert eller manglende samtykkekompetanse kan også inngå i registeret. Pårørende kan på vegne av pasienten reservere pasienten fra å inkluderes

Formål

Formålet med KVALAP er å bidra til:

 • å bedre utredning og behandling av psykisk sykdom blant eldre
 • at pasientene får det samme tilbudet i hele landet.
 • kunnskap som stimulerer til kvalitetsforbedringsprosjekter ved sykehusene.
 • forskning om diagnostikk, risikofaktorer, forløp og behandling av psykisk sykdom hos eldre med og uten legemidler.

Dette gjøres ved å:

 • kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk til eldre med psykisk sykdom.
 • sikre at pasienter i spesialisthelsetjenesten utredes og behandles etter samme mal med strukturert innhenting av informasjon med internasjonalt anerkjente og oppdaterte utredningsverktøy over hele landet.
 • drifte et nettverk for deltagende avdelinger.
 • bidra med data for kvalitetsforbedring og planlegging av tjenester.
 • fremme klinisk og praksisnær forskning.

Reservasjon

Pasienter kan reservere seg fra å stå i registeret på Helsenorge. Logg inn på Helsenorge (helsenorge.no)

Kontakt

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

En bygning med snødekt underlag

Diakonveien 12 – Alderspsykiatrisk avdeling

Diakonveien 12

0370 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic