Pasientkurs

Mestring av langvarig smerte (digitalt)

Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.

26.
april
2024
9 dager
 1. 26. apr. 2024, 14:00 - 16:00
 2. 03. mai 2024, 14:00 - 16:00
 3. 08. mai 2024, 14:00 - 16:00
 4. 15. mai 2024, 14:00 - 16:00
 5. 22. mai 2024, 14:00 - 16:00
 6. 29. mai 2024, 14:00 - 16:00
 7. 12. jun. 2024, 14:00 - 16:00
 8. 21. jun. 2024, 14:00 - 16:00
 9. 21. aug. 2024, 14:00 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 26. apr. 2024, 14:00 - 16:00
 2. 03. mai 2024, 14:00 - 16:00
 3. 08. mai 2024, 14:00 - 16:00
 4. 15. mai 2024, 14:00 - 16:00
 5. 22. mai 2024, 14:00 - 16:00
 6. 29. mai 2024, 14:00 - 16:00
 7. 12. jun. 2024, 14:00 - 16:00
 8. 21. jun. 2024, 14:00 - 16:00
 9. 21. aug. 2024, 14:00 - 16:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Be fastlege eller annen henviser sende henvisning til:

Enhet for psykiske helsetjenester
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Om behandlingsopplegget

Dette er et behandlingsopplegg ledet av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus. Det er basert på kognitiv atferdsterapi, og passer for deg som har revmatisk sykdom og plager med smerte, og som ønsker verktøy for mestring, bedre funksjon og livskvalitet. Du får kunnskap om smerte, og lærer mentale strategier og handlingsstrategier som er nyttig ved langvarig smerte. Det er inntil 14 deltakere i hver gruppe som arrangeres, 8 samlinger á 2 timer og en oppfølgingssamling 2 måneder etter avslutning. Mellom hver samling jobber man med hjemmeoppgaver. Det er fastlege/revmatolog som henviser. Det arrangeres både som digital behandling (datoer kommer) og behandling med fysisk oppmøte på Diakonhjemmet (se datoer via lenke under).
 
For nærmere informasjon, send SMS til helsepsykologisk tjeneste: 482 84 410.
 
Denne behandlingsgruppen foregår digitalt slik at personer fra hele landet kan delta. Maks 14 deltakere. Vi bruker Join norsk helsenett, som er helsemyndighetenes sikre møteplass for behandling via nettet. 
 
Samlingene ledes av psykologspesialistene Ingrid Hyldmo, Elin Fjerstad og Torkil Berge.
 
 

Kontakt

Andre datoer