Tilbyr smertebehandling til revmapasienter

Mange pasienter med revmatiske sykdommer sliter med langvarig smerte. Nå tilbyr sykehuset behandling i gruppe som kan hjelpe.

Publisert 22.09.2023
Sist oppdatert 22.02.2024
To damer i en sykehuskorridor
Forsker og revmatolog Sella Aarrestad Provan og psykologspesialist Ingrid Hyldmo er spente på effekten av gruppebehandling av revmatiske pasienter med langvarige smerter.

Dette er et behandlingstilbud for pasienter med revmatologisk sykdom som er utviklet av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, i samarbeid med overlege og fysioterapeut fra Revmatologisk avdeling/ REMEDY og leger og psykolog ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon.

–​ Vi har tidligere blant annet utviklet behandling i gruppe for pasienter med somatiske kroniske sykdommer som sliter med utmattelse og søvn eller som har irritabel tarmsyndrom. Erfaringen er at metoder fra kognitiv atferdsterapi og klinisk helsepsykologi er gode verktøy for å hjelpe pasientene med utfordringer som kommer i kjølvannet av kronisk sykdom, sier psykologspesialist Ingrid Hyldmo.
 

Trenger deltakere til nye grupper

Det nye tilbudet har allerede vært pilotert med omkring 20 pasienter behandlet i gruppe og individuell behandling.
 
I oktober tilbyr sykehuset smertebehandling for revmatologiske pasienter i digital gruppe. Behandlingen går over åtte samlinger på hver to timer. Behandlingen passer for pasienter med ulike revmatiske diagnoser som har plager med smerter, og som ønsker verktøy for mestring. Pasientene får en arbeidsbok med oppgaver og øvelser som de jobber med mellom samlingene.
 
Et tilsvarende gruppetilbud med fysisk oppmøte starter på nyåret. Pasienter som skal delta trenger henvisning fra fastlege eller fra sin behandlende lege på sykehuset. 
I tillegg til behandlingstilbudet her ved Diakonhjemmet er en viktig del av prosjektet å spre kunnskap om smerte og smertemestring for medlemmer av Norsk Revmatikerforbund. Her har det vært 2 digitale webinar for alle medlemmer og det skal gjennomføres 4 digitale kveldswebinarer med opplæring av likepersoner, pluss veiledning underveis.
 
Prosjektet har fått DAM-midler og prosjektgruppen består av psykologspesialistene Elin Fjerstad, Torkil Berge, Ingrid Hyldmo (prosjektleder) samt forskerne Rikke Helene Moe og Sella Aarrestad Provan.
 
–​ Vi har mange pasienter med andre diagnoser som strever med langvarig smerte og vi ønsker etterhvert å utvide dette behandlingstilbudet til flere pasientgrupper, sier Hyldmo.
 

Skal forske på atferdsmønstre

I kjølvannet av dette prosjektet er det vokst fram et annet prosjekt hvor vi skal validere et spørreskjema vi har oversatt og som skal brukes i kartlegging og behandling av personer med langvarig smerteproblematikk. I skjemaet blir pasientene bedt om å svare på spørsmål om handlings- og tankemønstre forbundet med smerte. For eksempel katastrofetenkning og unngåelse, men også uhensiktsmessig utholdenhet eller neglisjering av smerter. Overlege/forsker Kåre Osnes i Voksenpsykiatrisk avdeling er prosjektleder for dette prosjektet og prosjektgruppen er utvidet med forsker Andrew Malcolm Garratt (Folkehelseinstituttet og Diakonhjemmet sykehus), og Bente Bull-Hansen (lege og forsker i Voksenpsykiatrisk avdeling). Til sammen skal 100 pasienter inkluderes i studien.
 
– Vi trenger flere verktøy for å kartlegge personer med smerter, og vi håper at dette spørreskjemaet også skal bidra til økt bevissthet rundt uhensiktsmessige mestringsstrategier, sier Sella Aarrestad Provan, revmatolog og forsker på sykehuset.

Digitale og fysiske kurs