Foto av DBL-bygget

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Velkommen til Lærings- og mestringssenteret. Se oversikt over kurs lenger ned på siden.

Kontakt oss
g_28392b57_67a7_4351_a54c_f590bc91d53d

​​Vi arbeider for at helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende skal ha en møteplass hvor de får informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende, som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs, svarer cirka 80 % at det viktigste var å treffe andre i samme situasjon.

I spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 (lovdata.no) er opplæring av pasienter og pårørende en av sykehusenes hovedoppgaver. LMS er et sted hvor pasienter og deres nærmeste lærer om sykdommen/funksjonshemningen for å kunne mestre hverdagen og delta aktivt i behandlingen.

Læring handler om relativt varige endringer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læring må ikke forveksles med undervisning. Undervisning gis av andre og kan ikke bli annet enn ett av mange bidrag i læringsprosessen.

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med og det du selv kan være med på å påvirke.

Du må ha henvisning fra fastlege eller andre henvisere for å delta på kurs. Henviseren sender henvisningen til avdelingen som arrangerer kurset.

Digitalt kurs

Brukerveiledning til deg som skal delta digitalt (PDF)

Fritt sykehusvalg

Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg (helsenorge.no)

Rettigheter

Både pasienter og pårørende har rettigheter rundt reise og opphold (nordlandssykehuset.no)

lms@diakonsyk.no

revmakurs@diakonsyk.no

Sensitiv infomasjon i e-post

På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer via lenken under:

Les mer om e-post og personvern ved Diakonhjemmet sykehus

Besøksadresse: Diakonveien 18, 0370 Oslo (se kartbeskrivelse)​

Pasienter, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Kurs ved Diakonhjemmet sykehus, fysisk helse

 • Artrose
  Tilbudet passer for deg som har artrose. Kurset varer en dag, 5 ½ time på dagtid.
  Artrose
  12.
  desember
  2023
 • Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  9.
  januar
  2024
  8 dager
 • Mestring av langvarig smerte
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av langvarig smerte
  9.
  januar
  2024
 • Kransåresykdom
  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris ("hjertkrampe"), og som enten er behandlet med utblokking, hjerteoperasjon eller som kun er medikamentelt behandlet. Tilbudet er også for dine pårørende/nærstående.
  Kransåresykdom
  10.
  januar
  2024
  2 dager
 • Revmaskole
  Tilbudet passer for deg som har revmatoid artritt (leddgikt), spondylartritt/bekhterev eller psoriasis artritt. Vi anbefaler at en av dine pårørende/nærstående deltar sammen med deg. Kurset foregår på dagtid fordelt over tre dager.
  Revmaskole
  16.
  januar
  2024
  3 dager
 • Livsstilsendring for personer med overvekt
  Tilbudet passer for deg som har sykelig overvekt og ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.
  Livsstilsendring for personer med overvekt
  19.
  januar
  2024

Kurs ved Klinikk for psykisk helse og rus

 • Mestring av vedvarende utmattelse
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av vedvarende utmattelse
  8.
  januar
  2024
 • Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  9.
  januar
  2024
  8 dager
 • Mestring av langvarig smerte
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av langvarig smerte
  9.
  januar
  2024
 • Kognitiv atferdsterapi ved insomni (søvnvansker)
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Kognitiv atferdsterapi ved insomni (søvnvansker)
  1.
  februar
  2024
  7 dager
 • Manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD
  Våren 2024 tilbyr vi et strukturert og manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD.
  Manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD
  5.
  februar
  2024
 • Mestring av langvarig smerte (digitalt)
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av langvarig smerte (digitalt)
  5.
  februar
  2024
  9 dager
Sist oppdatert 24.08.2023