Foto av DBL-bygget

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Velkommen til Lærings- og mestringssenteret (LMS). Oversikt over kurs og opplæring finner du lenger ned på siden.

Kontakt oss
g_28392b57_67a7_4351_a54c_f590bc91d53d

​​Vi arbeider for at helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende skal ha en møteplass hvor de får informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende, som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs, svarer cirka 80 % at det viktigste var å treffe andre i samme situasjon.

I spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 (lovdata.no) er opplæring av pasienter og pårørende en av sykehusenes hovedoppgaver. LMS er et sted hvor pasienter og deres nærmeste lærer om sykdommen/funksjonshemningen for å kunne mestre hverdagen og delta aktivt i behandlingen.

Læring handler om relativt varige endringer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læring må ikke forveksles med undervisning. Undervisning gis av andre og kan ikke bli annet enn ett av mange bidrag i læringsprosessen.

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med og det du selv kan være med på å påvirke.

Du må ha henvisning fra fastlege eller andre henvisere for å delta på kurs. Henviseren sender henvisningen til avdelingen som arrangerer kurset.

Digitalt kurs

Brukerveiledning til deg som skal delta digitalt (PDF)

Fritt sykehusvalg

Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg (helsenorge.no)

Rettigheter

Både pasienter og pårørende har rettigheter rundt reise og opphold (nordlandssykehuset.no)

lms@diakonsyk.no

revmakurs@diakonsyk.no

Sensitiv infomasjon i e-post

På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer via lenken under:

Les mer om e-post og personvern ved Diakonhjemmet sykehus

Besøksadresse: Diakonveien 18, 0370 Oslo (se kartbeskrivelse)​

Pasienter, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Kurs ved Diakonhjemmet sykehus, fysisk helse

 • Artrose
  Tilbudet passer for deg som har artrose. Kurset varer en dag, 5 ½ time på dagtid.
  Artrose
  20.
  august
  2024
  Flere datoer
 • Mestring av langvarig smerte (digitalt)
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av langvarig smerte (digitalt)
  27.
  august
  2024
  Flere datoer
 • Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  28.
  august
  2024
 • Hjerneslag
  Kurset passer for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på 4 dager, 4 timer per gang.
  Hjerneslag
  2.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Fibromyalgi og langvarige muskelsmerter
  Tilbudet passer for deg som har langvarige muskelsmerter og fibromyalgi. Vi anbefaler at en av dine pårørende/nærstående deltar sammen med deg. Kurset foregår på dagtid og varer i 5 timer.
  Fibromyalgi og langvarige muskelsmerter
  3.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Mestring av søvnvansker
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av søvnvansker
  3.
  september
  2024

Kurs ved Klinikk for psykisk helse og rus

 • Mestring av langvarig smerte (digitalt)
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av langvarig smerte (digitalt)
  27.
  august
  2024
  Flere datoer
 • Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  28.
  august
  2024
 • Ord og bilde / kunst og uttrykk
  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en l krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til å utforske egne ressurser og mestringsevner.
  Ord og bilde / kunst og uttrykk
  29.
  august
  2024
  Flere datoer
 • Mestring av søvnvansker
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av søvnvansker
  3.
  september
  2024
 • Gruppebehandling for pasienter med primær angstlidelse
  Er du plaget av bekymring og angst? Gruppebehandling for pasienter med primær angstlidelse er for deg som er pasient ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, har en angstlidelse som primærdiagnose, og som ønsker å bekymre deg mindre.
  Gruppebehandling for pasienter med primær angstlidelse
  16.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Fullt
  Mestringskurs for personer med Asperger syndrom
  Tema i kurset vil være informasjon om Asperger syndrom, mestring av stress, mellom-menneskelige relasjoner, sosiale forståelsesvansker, kommunikasjon og håndtering av hverdagsutfordringer.
  Mestringskurs for personer med Asperger syndrom
  16.
  september
  2024
  2 dager
Sist oppdatert 06.05.2024