Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken (PHT) gir tilbud til pasienter og pårørende som trenger hjelp til å mestre sykdom eller som har både psykisk og somatisk sykdom.

Enhetsleder

Nina Lang, tlf.: 90 64 13 83
 

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken gir tilbud til pasienter og pårørende som trenger hjelp til å mestre sykdom eller som har både psykisk og somatisk sykdom. Enheten har en akutt-tjeneste for inneliggende pasienter, og en helsepsykologisk poliklinisk tjeneste for pasienter som får sin medisinske behandling ved Diakonhjemmet sykehus.

 • Akutt-tjenesten bistår ved behov for akutt psykiatrisk kartlegging og konsultasjon til inneliggende pasienter/pårørende (for eksempel krisereaksjoner på alvorlig sykdom, psykisk sykdom, selvmordsforsøk).
 • Den helsepsykologiske polikliniske tjenesten gir tilbud til pasienter/pårørende som får sin medisinske oppfølging ved sykehuset for eksempel utmattelse, smerte, søvnvansker, angst, depresjon, mestring av kronisk sykdom, sprøytefobi. Det er behandlende lege som henviser.

Et helsepsykologisk poliklinisk tilbud innebærer en kartleggingssamtale og et videre behandlingsopplegg dersom det vurderes som hensiktsmessig og er ønskelig. Behandlingen er strukturert, kortvarig og er rettet mot de problemene som fysisk sykdom gir. Pasienten lærer spesifikke metoder for å håndtere kroppslige symptomer og psykiske plager. Målet er å kunne oppleve mer kontroll og å være en konstruktiv støttespiller til seg selv. Her bruker vi gjerne metoder basert på kognitiv atferdsterapi. Det er godt dokumenterte metoder og nyttige selvhjelpsverktøy for pasienter med fysisk sykdom. Det innebærer å få kunnskap om sammenhengen mellom kropp, tanke, følelse og handling og å utvikle verktøy for selv å kunne påvirke. Vi inviterer også pasientens familie dersom det er ønskelig og hensiktsmessig.

Enheten arrangerer flere behandlingsopplegg i gruppe/kurs. De arrangeres flere ganger i året og er åpne for alle pasienter uavhengig av sykehustilhørighet. De digitale tilbudene kan pasienter fra hele landet delta på. Det er fastlegen som henviser, og pasienten må ha en somatisk diagnose.
 1. Behandling i gruppe/kurs for vedvarende utmattelse
 2. Behandling i gruppe/kurs for langvarig smerte, digitalt
 3. Kognitiv atferdsterapi ved insomni
 4. Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom (IBS), digitalt

Les mer om tilbudene under Behandling i gruppe/kurs lenger ned på siden.

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi innebærer å få kunnskap om sammenhengen mellom kropp, tanker, følelser og handlinger og å utvikle verktøy for selv å kunne påvirke egen hverdag. Man kan ikke tenke bort sykdom og plager, men man kan tenke seg sterk og verdig slik at man opplever å ha mer kontroll – ha mer å stå opp imot med når sykdom herjer. Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, blir stadig mer brukt ikke bare ved psykiske lidelser, men også ved somatiske sykdommer.

Målet er å bidra til at pasienten blir en konstruktiv støttespiller til seg selv. Ved somatisk sykdom kan det innebære å endre tanke- og handlingsmønstre, som kan bidra til å forsterke byrden av sykdom, eller å trene opp den generelle mentale styrke man trenger for god helse, til tross for sykdom.

 

Behandlingstilbud i gruppe/kurs

Se oversikt over behandlingstilbud i gruppe/kurs lenger ned på siden.

 

Selvhjelpsmateriell

Sykdom er en rik kilde til angst og bekymring. Det er naturlig å engste seg for symptomer fra kroppen, for behandling, bivirkninger eller for hvordan sykdommen vil påvirke helsen, fremtiden og livet. Ved kronisk eller alvorlig sykdom kan det være nødvendig å lære strategier for å håndtere bekymring og engstelse. Slike tanker og følelser kan noen ganger bli vel så slitsomme og stressende som sykdommen i seg selv. Dessuten kan naturlig engstelse og bekymring utvikle seg til angstlidelser som gjør det enda vanskeligere å være syk.

Via lenken under kan du lese om plager med angst og bekymring, og om panikkanfall og generalisert angst. Kunnskap om indre reaksjoner gjør det lettere å håndtere dem.

Angst og bekymring ved sykdom (PDF)

Dette informasjonsskrivet er for deg som har fått beskjed om at du har alvorlig kreftsykdom. Kanskje har trusselen hengt over deg i lang tid, eller kanskje diagnosen kom som lyn fra klar himmel. Det du står midt opp i nå, er noe av det vanskeligste vi mennesker kan oppleve. Vi vet at livet skal ta slutt en gang for oss alle, men de fleste tenker at det er et godt stykke inn i fremtiden. Det gir oss trygghet. Så kommer beskjeden om alvorlig sykdom og sår usikkerhet. Spørsmålene blir plutselig mange og tryggheten rokkes ved. Hvordan kan du leve med en slik usikkerhet og sorg? Hvordan kan livet bli best mulig, og hva er viktig for deg nå? 

Les om å leve med alvorlig sykdom (PDF)

"Medisinsk behandling krever ofte at man tar regelmessig blodprøver eller sprøyter. Det kan være medisiner som tas i sprøyteform, injeksjoner i ledd, vaksiner eller veneflon inn i blodåren. Så mange som ti prosent av dem som trenger medisinsk behandling forteller at de er redde for å sette sprøyter. Det er vanskelig å trenge å ta sprøyte eller blodprøve for sykdommens skyld og samtidig være redd for det som kan hjelpe. Noen lar faktisk være å gjennomføre medisinsk behandling, oppsøke lege og tannlege eller ta nødvendige vaksiner. Andre fullfører behandlingen, men gruer seg i lang tid på forhånd.

På denne siden gir vi deg informasjon som er nyttig hvis du er en av dem som har det slik. Kanskje liker du slett ikke å lese om sprøyter og blod en gang, men da skal du vite at det er nettopp det som kan hjelpe deg. Ved å lese om det du er redd for, utsetter du deg for det du frykter. Det kalles eksponeringstrening, og er den aller beste behandlingen for å redusere fobisk angst. Du er med andre ord i gang!" Les mer via lenken under:

Å være redd for sprøyter og blod (PDF)

"Vedvarende utmattelse, også kalt fatigue, er et vanlig symptom ved revmatisk sykdom. Det oppleves som tretthet og mangel på energi, men er en form for tretthet som er annerledes enn den vi opplever etter anstrengelser."

Les selvhjelpsnotatet "Til deg som har plager med revmatisk sykdom og utmattelse" (PDF)

"Det å oppleve sterk angst kan være skremmende. Her følger en beskrivelse av de vanligste kroppslige endringene du kan oppleve under et angstanfall. Mange føler seg tryggere når de vet noe om hva som skjer med kroppen og at symptomene ikke er farlige." Informasjonsnotatet finner du via lenken under:

Angst – en alarmreaksjon (PDF)

Vi opplever påkjenninger i livet på forskjellige måter. Å få beskjed om alvorlig sykdom eller skade, kan gi stress- og krisereaksjoner. Det er viktig å kjenne til hvordan helt normale reaksjoner arter seg for da er det lettere å håndtere dem. Da kan du si til deg selv: «Det er ikke rart at jeg reagerer som jeg gjør, det er helt normalt». Via lenken under kan du lese om vanlige reaksjoner når dramatiske hendelser, sykdom eller skade oppleves som en krise, og hva som er lurt å gjøre.

Vanlige krisereaksjoner (PDF)

 

Vi opplever påkjenninger i livet på forskjellige måter. Å få beskjed om alvorlig sykdom eller skade, kan gi stress- og krisereaksjoner. Det er viktig å kjenne til hvordan helt normale reaksjoner arter seg for da er det lettere å håndtere dem, også for deg som pårørende. «Det er ikke rart at jeg reagerer som jeg gjør, det er helt normalt». Via lenken under kan du lese om hva du som pårørende kan bidra med når mennesker som står deg nær opplever krisereaksjoner.

Vanlige krisereaksjoner - pårørende (PDF)

Psykolog Torkil Berge, ved Diakonhjemmet Sykehus, har en evidensbasert oppskrift til sykepleiere som tar hånd om pasienter med panikkanfall.

Les mer om panikkangst – råd til sykepleiere (PDF)

 

Podcast og intervjuer

Intervju med psykologspesialist Torkil Berge på NRK. Hør intervjuet via lenken eller avspilleren.

Bitterhet er krydder og forbannelse (radio.nrk.no)

 

Klikk for å høre innslaget

 

 

Det er mange bekymringer knyttet til en kreftdiagnose. Men noen ganger kommer bekymringene i veien for livet. Programleder samtaler med psykologspesialist Elin Fjerstad om helseangst (podtoppen.se).

Helseangst –  psykologspesialist Elin Fjerstad (poddtoppen.se)

Hva er smerte? Hvorfor opplever vi smerte? Og hva kan vi gjøre med det? Gjest i RevmaPodden er professor og leder av Norsk smerteforening, Audun Stubhaug:

Smerte – RevmaPodden (podcasts.apple.com) 

Psykolog Henrik Børsting Jacobsen snakker om smerte i Ekko i NRK Radio:

Smerte (radio.nrk.no)

Psykolog Henrik Børsting Jacobsen snakker om søvn og smerte i Ekko i NRK Radio.

Søvn (radio.nrk.no)


Psykologspesialist Ingrid Hyldmo snakker om søvn i podcasten Min sykehushverdag:

Senga skal bare brukes til søvn eller sex – Min sykehushverdag

 

I podkasten "Lev godt med sykdom" kan du høre hvordan du kan takle at du selv blir syk, og hvordan du kan takle at en nær deg er syk. Du får også høre om hvorfor folk med kroniske lidelser bør trene mentalt slik toppidrettsfolk gjør.

Hør episoden på Spotify

Filmen Sykdomsforståelse ved kronisk sykdom (youtube.com) fra Norsk Revmatikerforbund er utviklet som en del av prosjektet "Tankegods – sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom" og hander om våre personlige forestillinger og tanker om sykdom.

Hva gjør vi når noen sliter psykisk på jobben? Hør intervjuet med psykologspesialist Torkil Berge i podkasten På jobben.


Vansker på jobben (idébanken.no)

 

Bøker

Hvordan kan man tåle plagene og samtidig ta vare på livet? Sykdom forbindes med svakhet, men alle som selv har opplevd å være syk, vet hvor sterk man må være.

Når vi blir syke, trenger vi sterke mentale muskler. Vi kan ikke tenke oss friske, men vi kan tenke oss sterke og verdige. Da kan vi bedre stå opp mot plagene og problemene som følger i kjølvannet av sykdom.

Hvordan oppleves det å ha en sykdom som aldri går over, og hvordan lever en best mulig med de utfordringene det innebærer? Hvordan balanserer man mellom det å være syk og frisk på samme tid? I denne boken rettes søkelyset mot de psykologiske aspektene ved kronisk somatisk sykdom.

Boken beskriver tiltak for å reduserer symptomer og styrker livskvaliteten, og som vitenskapelige studier har dokumenter nytteverdien av. Med mentale verktøy og aktive handlingsstrategier kan man påvirke «hjerne-tarm-aksen» og snu onde sirkler til gode sirkler.


Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken er en del av Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, men enheten er lokalisert på Steinerud. 

Besøksadresse: Diakonveien 12, 0370 Oslo

 

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – Somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

Behandling i gruppe/kurs

 • Mestring av vedvarende utmattelse
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av vedvarende utmattelse
  8.
  januar
  2024
 • Mestring av langvarig smerte
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Mestring av langvarig smerte
  9.
  januar
  2024
 • Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.
  Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital
  9.
  januar
  2024
  8 dager