Fagkurs

Emnekurs del 4: alderspsykiatri

Del 4 av emnekurs innen psykisk helse.

14.
november
2024
  1. 14. nov. 2024, 09:00 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 14. nov. 2024, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Emnekurset er et nytt konsept der du kan velge to eller flere kursdager, og dermed opparbeide deg nok poeng til et emnekurs. Dersom du deltar på kun en dag blir kurset godkjent som valgfritt kurs.

Emnekurset har fire deler:

  1. Psykofarmakologi
  2. Barne- og ungdomspsykiatri
  3. Kognitiv terapi
  4. Alderspsykiatri

 

Tema

Denne kursdagen vil spesialister fra Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus forelese om vanlige psykiatriske problemstillinger hos eldre. Vi skal lære om depresjon, om skadelig bruk av alkohol og A og B-preparater og om utredning av demens hos eldre. Vi skal også bli tryggere på å vurdere samtykkekompetanse og lære om hvilke hensyn vi bør ta ved valg av legemidler hos eldre.

Kursinvitasjon og program

Se kursinvitasjon og program for dette kurset

Se kursinvitasjon og program for alle kursene i emnekurset

 

Del 1, 2 og 3 av emnekurset

Del 1: psykofarmakologi

Del 2: barne- og ungdomspsykiatri

Del 3: kognitive teknikker

Kontakt