Fagkurs

Emnekurs del 2: barne- og ungdomspsykiatri

Del 2 av emnekurs innen psykisk helse.

Passert
18.
april
2024
  1. 18. apr. 2024, 09:00 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 18. apr. 2024, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Emnekurset er et nytt konsept der du kan velge to eller flere kursdager, og dermed opparbeide deg nok poeng til et emnekurs. Dersom du deltar på kun en dag blir kurset godkjent som valgfritt kurs.

Emnekurset har fire deler:

  1. Psykofarmakologi
  2. Barne- og ungdomspsykiatri
  3. Kognitiv terapi
  4. Alderspsykiatri

Tema

På dette kurset skal deltagerne få innspill til hvordan vi kan få til et godt samarbeid med BUP og andre tjenester om de sårbare barna. Vi skal lære teknikker for å få til en god samtale med barn på legekontoret. Vi skal få innblikk i det viktige samspillet mellom foreldre og barn i de første leveår og hva vi kan gjøre når samspillet skranter (dette er krevende). Til slutt skal vi lære om nevroutviklingsforstyrrelser, som er en av de store diagnosegruppene hos barn.

Kursinvitasjon og program

Se kursinvitasjon og program for dette kurset

Se kursinvitasjon og program for alle kursene i emnekurset

 

Del 1, 3 og 4 av emnekurset

Del 1: psykofarmakologi

Del 3: kognitive teknikker

Del 4: alderspsykiatri

Kontakt