Fagkurs

Emnekurs del 3: kognitive teknikker

Del 3 av emnekurs innen psykisk helse.

23.
september
2024
  1. 23. sep. 2024, 09:00 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 23. sep. 2024, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Emnekurset er et nytt konsept der du kan velge to eller flere kursdager, og dermed opparbeide deg nok poeng til et emnekurs. Dersom du deltar på kun en dag blir kurset godkjent som valgfritt kurs.

Emnekurset har fire deler:

  1. Psykofarmakologi
  2. Barne- og ungdomspsykiatri
  3. Kognitiv terapi
  4. Alderspsykiatri

Tema

Denne kursdagen skal deltakerne få et innblikk i ulike kognitive terapiretninger. Cathrine Abrahamsen vil fortelle om sitt samtaleverktøy ICIT, som er utarbeidet spesielt for fastleger. Danielle Wright, som jobber som psykolog ved poliklinikken «Psykisk helse og arbeid», skal gi oss en innføring i metakognitive teknikker. Vi håper dette vil styrke kursdeltakernes kunnskap og gi dem nyttige verktøy i møte med pasienter med angst, depresjon og mer diffuse psykiske plager.

Kursinvitasjon og program

Se kursinvitasjon og program for dette kurset

Se kursinvitasjon og program for alle kursene i emnekurset

 

Del 1, 2 og 4 av emnekurset

Del 1: psykofarmakologi

Del 2: barne- og ungdomspsykiatri

Del 4: alderspsykiatri

Kontakt