Fagkurs

Emnekurs del 1: psykofarmakologi

Del 1 av emnekurs innen psykisk helse. Kurset er tenkt å bidra til læringsmålet for allmennleger: ALM085 Selekterte pasientpopulasjoner – dybdekompetanse. Ha dybdekompetanse i behandling og oppfølging av pasienter som bruker psykofarmaka.

Passert
7.
februar
2024
2 dager
  1. 07. feb. 2024, 16:30 - 19:45
  2. 14. feb. 2024, 16:30 - 19:45

Tid og sted

Når

  1. 07. feb. 2024, 16:30 - 19:45
  2. 14. feb. 2024, 16:30 - 19:45

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus

Påmelding

Frist for påmelding: 06. feb. 2024, 12:00

Informasjon om øvrige kursdager ligger nederst på siden. Psykofarmakologikurset kan også tas alene, og gir 7 valgfrie poeng.

Tema

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kompetanse om bruk av psykofarmaka, det vil si virkningsmekanismer, effekter, bivirkninger og oppfølging ved analyser. Det blir fokus på praktisk bruk.

Læringsmål

Kurset er tenkt å bidra til læringsmålet for allmennleger: ALM085 Selekterte pasientpopulasjoner – dybdekompetanse. Ha dybdekompetanse i behandling og oppfølging av pasienter som bruker psykofarmaka. Målgruppe: Leger som arbeider innen allmennmedisin. Andre leger og farmasøyter.


Godkjenning/merittering

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) innen allmennmedisin. Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforeningen med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering (i gammel ordning) og spesialisters etterutdanning i voksenpsykiatri.

Praktisk informasjon

  • Det er plass til 100 deltakere.
  • Kurset koster kr. 1500,- per deltaker. Deltakeravgiften betales med kort, via Vipps, EHF (elektronisk fakturahåndtering) eller faktura sendt til e-post. Ved betaling med faktura (EHF eller faktura til e-post) sørg for å ha organisasjonsnummer og koststed klart.

Påmeldingen skjer fortløpende inntil kurset er fulltegnet. Dersom påmeldingen viser at kurset er fulltegnet, undersøk gjerne muligheten for restplasser ved å kontakte kursansvarlig Bjarte Nystøyl.

Påloggingsinformasjon og annen informasjon blir sendt deltagerne et par dager før kurset.

 

Kursinvitasjon og program

Se kursinvitasjon og program for dette kurset

Se kursinvitasjon og program for alle kursene i emnekurset

 

Del 2, 3 og 4 av emnekurset

Del 2: barne- og ungdomspsykiatri

Del 3: kognitive teknikker

Del 4: alderspsykiatri

Kontakt