Pasientkurs

Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarm (IBS), digital

Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.

Tid og sted

Når

Datoer kommer

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Fastlege eller annen henviser sender henvisning til:

Enhet for psykiske helsetjenester
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Kognitiv atferdsterapi ved IBS er et behandlingsopplegg som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus. Det er basert på forskning om hva som opprettholder mage-tarmplager og om hva som kan hjelpe. Tiltakene er rettet spesifikt mot tanker, følelser og handlemåter som vedlikeholder og forsterker plagene. Behandlingen er digital, og består av 7 samlinger á 2 timer, samt en oppfølgingssamling 2 måneder etter avslutning. Mellom hver samling jobber man med hjemmeoppgaver. Det er fastlege som henviser. Det er inntil 15 deltakere i hver gruppe.

For nærmere informasjon, send SMS til helsepsykologisk tjeneste: 482 84 410.

Kontakt