En mann som bruker et mikroskop

Forskning

Diakonhjemmet sykehus har høy forskningsaktivitet, med vekt på klinisk forskning for å gjøre pasientbehandlingen mer treffsikker. Sykehuset har flere nasjonale og regionale tjenester og er vertsinstitusjon for forskningssenteret REMEDY.

Sist oppdatert 05.03.2024