Medisinsk bibliotek

Vi tilbyr utlån av bøker fra vår egen samling samt innlån fra både norske og utenlandske bibliotek. Vi abonnerer også på en rekke trykte og elektroniske tidsskrifter i tillegg til diverse medisinsk-faglige databaser. Lenke til Policy for Open Science at Diakonhjemmet Hospital finner du under "Les mer om Medisinsk bibliotek".

Open Science

Open Access (OA) means free, online access to research results. The purpose is to make publicly funded research results as widely accessible as possible. You can read more about open research at  openscience.no.

Her finner du Policy for Open Science at Diakonhjemmet Hospital: 

Open science DS_engelsk versjon (004).pdf

Problem med lenking til tidsskriftartikler

Hvis du har vansker med å få tak i en fulltekstartikkel, kontakt oss på medisinsk.bibliotek@vid.no

Se e-ressursavtaler for Diakonhjemmet sykehus (PDF)

Søk i diasyk.oria.no for å finne litteratur som sykehuset abonnerer på, og papirbøker som finnes på biblioteket og i sykehusets avdelinger.

Fra 1. januar 2022 er sykehusets bibliotektjeneste overrført til biblioteket på VID høgskole.

Se åpningstider for skranken

Vi er tilgjengelige på e-post og telefon hverdager mellom kl. 9-15.
Hvis du ønsker lengre veiledning, avtal gjerne en time med oss i forkant.

Du kan bruke ansattkort for å benytte biblioteket også utenom åpningstid. Kontakt Internt servicetorg hvis du ikke har tilgang.

Sykehusets ansatte har tilgang til DBL-bygget og biblioteket med sitt adgangskort på hverdager fra kl. 6-24.

Kontakt

E-post: medisinsk.bibliotek@vid.no
Telefon: 22 45 16 38

Slik finner du fulltekstene i de ulike databasene (PDF)

Kliniske oppslagsverk

 • UpToDate – Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Fritt tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.
 • BMJ Best Practice – Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose, årsak, behandling og prognose for en rekke sykdomstilstander. Tjenesten inkluderer Clinical Evidence. Fritt tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.

Fagspesifikke databaser

Her finner du en oversikt over fagspesifikke databaser for fagområdene fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, pedagogikk/undervisning, legemidler, psykologi og psykiatri.

 • British Nursing Index Sykepleie British Nursing Index er en database med referanser til litteratur i relevante sykepleie- og fødselspublikasjoner. Dekningen er hovedsakelig av titler publisert i Storbritannia, pluss et utvalg av viktige internasjonale titler.
 • Cinahl Sykepleie (Cumulative Index to Nursing and Allied Health). Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. OBS: Krever pålogging utenfor sykehusnettet.
 • ERIC Pedagogikk og undervisning – mye fulltekst. Inneholder bl.a. artikler, bøker, konferansepublikasjoner og doktoravhandlinger.
 • Interaksjoner.no Legemidler – Norsk database med legemiddelinteraksjoner. Fritt tilgjengelig.
 • Micromedex Legemidler – En omfattende legemiddelinformasjonsdatabase. Inkluderer Martindale. Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket.
 • OTseeker Ergoterapi – Inneholder referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen ergoterapi. Fritt tilgjengelig.
 • PEDro Fysioterapi – The Physiotherapy Evidence Database inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen fysioterapi. Fritt tilgjengelig. Søkeveiledning.

Generelle medisinske databaser

 • Clinical Key Elektronisk ressurs som inneholder ca 1000 kliniske tema (Topics) fra FirstConsult, 500 tidsskrifter, 1100 e-bøker, kliniske retningslinjer, legemiddelinformasjon, pasientinformasjon, ca 3,6 mill bilder og ca 13000 videoer. Du kan selv registrere deg for tilgang hjemmefra.
 • Cochrane library Inneholder systematiske oversikter og protokoller, medisinske metodevurderinger og oversikt over kontrollerte studier - hovedsakelig for effekt av tiltak. Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket.
 • Epistemonikos Inneholder systematiske oversikter, oversikter over systematiske oversikter, strukturerte sammendrag av systematiske oversikter og primærstudier (de som inngår i de systematiske oversiktene som er med i basen). Fritt tilgjengelig.
 • McMaster PLUS Samtidig søk i en rekke kilder: UpToDate, Best Practice, DARE, ACP J Club, McMaster PLUS og PubMed. Anbefales for raske oppslag. For mer dyptgående søk, bruk de enkelte basene. Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket. Informasjon og veiledning.
 • Medline (Ebsco) Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket.
 • PubMed Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Omfatter MEDLINE. Gratis tilgang.
  VIKTIG: Bruk denne lenken når du skal inn på PubMed - da får dere med "inodialib" i URL-en slik at sykehusets tilganger blir "hektet på".
 • Scopus Referanse- og siteringsdatabase med vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap.
 • SveMed+ Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. Gratis. NB! Fra 2020 oppdateres ikke lenger SweMed+.

Open access

 • CORE - Base som gir tilgang til Open Access-arkiver fra hele verden. Gratis tilgang.
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Fagfellevurderte tidsskrifter i fulltekst innen forskning og vitenskap. Norske Open access-tidsskrifter i DOAJ.
 • NORA (Norwegian Open Research Archives) - Søketjeneste som høster vitenskapelige publikasjoner fra alle åpne, norske institusjonelle vitenarkiv.
 • PubMed Central - Vitenskapelige publikasjoner innen biomedisin og biologi fra National Library of Medicine ved U.S.National Institutes of Health.

Fagprosedyrer og retningslinjer

Lenker til kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger fra både norske og internasjonale baser, samt norske kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

Etter virksomhetsoverdragelsen av bibliotektjenesten til VID høgskole er sykehusets bøker registrert i VIDs bokkatalog Oria. Der kan du også finne bøker som finnes hos andre fag- og forskningsbibliotek i Norge.

Vi låner inn bøker fra andre bibliotek hvis vi ikke har bøkene selv. Du kan bestille disse i Oria når du er pålogget. Vi sender gjerne bøker i internposten og du kan også returnere i internpost. Vi kan ved forespørsel kjøpe inn bøker som skal plasseres i den enkelte sykehusavdeling / -enhet - kontakt din avdelings litteraturkontakt. Se liste over litteraturkontakter og retningslinjer for innkjøp her.

Lånenummer

For å bestille eller fornye bøker selv i Oria trenger du lånenummeret ditt (kalt "låntakerID", f.eks. diasy12345). Vi sender deg gjerne et klistremerke med din låntakerID som du kan feste bak på ansattkortet ditt.

Utlånsregler

Utlånstiden for våre ansatte er 14-28 dager (avhengig av bok), men boka blir automatisk fornyet hvis ingen setter seg på venteliste. Maksimal utlånstid er 60 dager. Bøker kan også fornyes i Oria hvis du har lånenummeret ditt og passord. OBS! Dersom bøker ikke er returnert fire uker etter forfallsdato, vil låner bli sperret for ytterligere lån inntil bøkene er levert tilbake.

Bestilling av artikkelkopier

Du kan bestille kjøp av tidsskriftartikler fra tidsskrifter vi ikke har. Artikler kan bestilles direkte i PubMed, Ovid-basene, Clinical Key og Cinahl hvis du har lånenummeret ditt. Les mer i vår fulltekstveiledning.

Informasjon til andre bibliotek

Vi tar i mot fjernlånsbestillinger via Oria. Folkebibliotek har 4 ukers lånetid

Slik logger du deg på Oria

Slik søker du i Oria

Vi hjelper ansatte med litteratursøk. Trenger du hjelp? Kontakt oss på medisinsk.bibliotek@vid.no Vi kan søke for deg eller sammen med deg etter behov.

Se siden for Databaser for oversikt og lenker over databasene som er tilgjengelige fra sykehuset.

Nyttige lenker

Norsk Mesh
Kunnskapsbasert praksis
PHD on track
Sjekklister for vurdering av forskningsartikler

 

UpToDate: "What's New"

UpToDate gir raske svar om diagnose og behandling, og oppdateres jevnlig med nyere forskning.

Redaktørene av UpToDate velger ut spesielt viktige, kortfattede oppdateringer som de mener er vesentlige for ditt fagfelt. Du kan lese dem i "What's New"-seksjonen: https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/whats-new 


Abonner på håndplukkede studier fra McMaster Plus

Ved McMaster-universitetet i Canada har de håndplukket nye systematiske oversikter og kliniske studier som er spesielt pålitelige og interessante for ditt fagfelt. Gå rett på godsakene med McMaster Plus!
Alle originalartikler og oversiktsartikler i 120 utvalgte tidsskrifter blir lest og grundig vurdert. De artiklene som vurderes som gode nok (er viktige for fagfeltet og er basert på god metode) blir valgt ut og videre vurdert.
Du kan abonnere på e-post med disse utvalgte studiene for ditt fagfelt.

Siden artikkelutvalget i McMaster Plus er basert på en streng utvelgelse vil du få tilsendt et lite antall anbefalte artikler (det er altså overkommelig å følge med).

Registrer deg her for å motta e-postoppdateringer fra McMaster Plus!

Les mer om McMaster Plus og hvordan artiklene velges ut


Lagre et automatisk oppdateringssøk i en database (PubMed, Ovid, Cinahl)

Du kan lagre et søk du har gjort i en database og få tilsendt oppdateringer på e-post når det utgis nye artikler som inneholder søkeordene du har lagret.

Du kan for eksempel gjøre det i PubMed eller Medline via Ovid, Embase eller Cinahl.

Du kan selv bestemme hvor ofte du vil ha tilsendt oppdateringer (f.eks. når det legges inn nye referanser i databasen, daglig, ukentlig eller månedlig).


Her er en video som forklarer hvordan du lagrer oppdateringssøk i PubMed:

Her er en video som beskriver hvordan du kan lagre automatiske oppdateringssøk i Ovid-basene: 

 • youtube: Ovid: Creating an Auto Alert

  Når du får tilsendt e-post med nye referanser kan du klikke på lenken som fører inn i databasen. Der kan du bruke vårt sykehusikon for enten å åpne fulltekstartikkelen eller bestille artikkelen fra biblioteket (hvis vi ikke abonnerer på tidsskriftet). 

Open Athens er en påloggingstjeneste for ansatte for å få tilgang til bibliotekets e-ressurser når du ikke bruker en sykehus-pc.

Kontakt biblioteket hvis du ikke allerede har en Open Athens-konto og ønsker å bruke denne tjenesten.

For å bruke Open Athens logger du deg på https://my.openathens.net/

 
Inne i Open Athens kan du klikke på lenken til en database (f.eks. PubMed). Når du da søker etter litteratur i databasen får du automatisk tilgang til artikler som biblioteket abonnerer på ved å klikke på sykehusikonet på hver referanse.

Leter du etter en spesifikk tidsskriftartikkel kan du søke på artikkeltittelen i Google Scholar-søkefeltet inne i Open Athens. Da får du en «fulltext@DIASYK»-lenke opp på artikler fra tidsskrifter som biblioteket abonnerer på.

Merk: Du må aktivere Diakonhjemmets bibliotek-lenke inne i Google scholar for at lenke til fulltekstartikkelen skal vises.

Slik installerer du Google Scholar-kobling for enkel tilgang til artikler og sykehusets e-tidsskrifter (PDF) 

Kontakt

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek

Slik finner du fram

Oppmøtested

Medisinsk bibliotek ligger i DBL-bygget, vis a vis sykehusets hovedinngang på Steinerud. 

En stor bygning med parkeringsplass

DBL-bygget

Diakonveien 18

0370 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic