Våre forskere

Diakonhjemmet sykehus har høy forskningsaktivitet innen fagområdene revmatologi, psykisk helsevern og psykofarmakologi.

Målsetningen med all forskning og innovasjon er at den skal ha sitt utspring i kliniske problemstillinger, og bidra til økt kunnskap og kompetanse til beste for pasientene. Forskningen skal lede til økt forståelse og bedre diagnostikk, behandling, rehabilitering og forebygging av psykiske og fysiske lidelser.

Blant sykehusets ansatte er det 18 professorer. I 2022 signerte sykehusets forskere for 199 publikasjonene og per januar 2024 har 110 doktorgrader blitt produsert ved sykehuset.

Alle våre forskere

Sist oppdatert 06.06.2024