Artrose må tas på alvor tidlig i sykdomsforløpet

Det viser en studie om gangfunksjon og risiko for hjerte- og karsykdom fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

Publisert 21.08.2019
Sist oppdatert 19.12.2023

​Studien er publisert i temaheftet «Aktivitet og Revmatiske Sykdommer» utgitt av tidsskriftet Arthritis Care & Research. Der konkluderer forfatterne med at fokus på både forebygging av hjerte- og karrisiko og artrosespesifikk behandling bør iverksettes tidlig hos artrosepasienter.

Se studien (acrjournals.onlinelibrary.wiley.com)

I studien ble gangfunksjon, målt med 6 minutters gangtest, blant 479 pasienter med kne-, hofte- og håndartrose sammenlignet med gangfunksjonen til en referansepopulasjon med 235 tilfeldig utvalgte personer.

Les om 6 minutters gangtest

Resultatene viste at gangfunksjonen var kortere blant både menn og kvinner i alderen 40-80 år med artrose, sammenlignet med gangfunksjonen til referansegruppen. Den største forskjellen i gangfunksjon ble funnet blant de yngste i alderen 40-49 år.

Hos de med artrose var gangfunksjonen forbundet med arteriell stivhet. Arteriell stivhet regnes som en uavhengig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, med andre ord kan man si at jo kortere man gikk på gangtesten, desto høyere var risikoen for hjerte- og karsykdom. Denne assosiasjonen ble funnet også etter å ha tatt hensyn til alder, kjønn, kroppsmasseindeks, røykevaner, hjertefrekvens og blodtrykk i analysene.

Resultatene fra studien indikerer at gangfunksjon er en viktig faktor for hjerte- og karrisiko, og at artrosepasienter derfor bør følges opp tidlig i sykdomsforløpet der behandlingen bør rettes mot både forebygging av hjerte- og karsykdom og artrosespesifikke tiltak.

Resultatene fra studien er basert på undersøkelsen "Muskel- og skjelettplager i Ullensaker", en tverrsnittstudie som inkluderte over 1000 personer med artrose.

Les om studien "Muskel- og skjelettplager i Ullensaker"